Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 22-07-2022 Ngày hết hạn 04-08-2022

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 1020/STC-QLGCS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Quyết định Quyết định quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 19-04-2022 Ngày hết hạn 29-04-2022

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 19-04-2022 Ngày hết hạn 22-04-2022

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-04-2022 Ngày hết hạn 09-05-2022

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 24-03-2022 Ngày hết hạn 10-04-2022

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.

Ngày bắt đầu 18-03-2022 Ngày hết hạn 31-03-2022

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2022 - 2025

Ngày bắt đầu 09-09-2021 Ngày hết hạn 09-10-2021

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Ngày bắt đầu 14-04-2021 Ngày hết hạn 15-04-2021

0
Tải về
(232-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày bắt đầu 29-03-2021 Ngày hết hạn 05-04-2021

0
Tải về
(60-lượt)

Xem các góp ý
Đóng góp dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 17-03-2021 Ngày hết hạn 24-03-2021

0
Tải về
(48-lượt)

Xem các góp ý

Góp ý dự thảo Góp ý dự thảo

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định số 237/QĐ-STC ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2605 /STC-QLNS ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2023-2025
 Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phân công công chức chuyên trách về xã hội số
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 188932