Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm 2021
15/04/2021

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý 1/2021 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

Biểu số 60/CK-NSNN

Biểu số 61/CK-NSNN
 

881/STC-QLNS 14/4/2021

881/STC-QLNS

 

2 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

Biểu số 60/CK-NSNN

Biểu số 61/CK-NSNN

1977/TB-STC 15/7/2021 1977/TB-STC
3 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

Biểu số 60/CK-NSNN

Biểu số 61/CK-NSNN

3129/TB-STC 13/10/2021 3129/TB-STC
4 Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

Biểu số 60/CK-NSNN

Biểu số 61/CK-NSNN

214/BC-UBND 22/10/2021 214/BC-UBND

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định số 237/QĐ-STC ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2605 /STC-QLNS ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2023-2025
 Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phân công công chức chuyên trách về xã hội số
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 188932