Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành

Lịch sử Tài chính tỉnh Tiền Giang (1945 - 2005)

 

Cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh tế, tài chính luôn diễn ra quyết liệt, ảnh hưởng lớn đến hầu hết hoạt động của các mặt trận khác trên địa bàn tỉnh Mỹ Tho – Gò Công và Khu Tám (Khu 8), cũng như trong hoà bình xây dựng lại quê hương Tiền Giang. Và để ôn lại và ghi nhận những nét khái quát về hoạt động kinh tế, tài chính qua các thời kỳ lịch sử, Sở Tài chính Tiền Giang đã nghiên cứu, biên soạn và phát hành quyển "Lịch sử Tài chính tỉnh Tiền Giang ( 1945 – 2005)" vào tháng 8 năm 2008. Sách được trình bày, in ấn đẹp, khổ lớn, dày 300 trang.

Ngoài Chương Mở đầu có nội dung khái quát về lịch sử kinh tế - tài chính của địa phương Mỹ Tho – Gò Công trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 và phần tổng luận và phụ lục cuối sách, nội dung quyển Lịch sử Tài chính tỉnh Tiền Giang (1945 – 2005) có 4 chương được bố cục theo trình tự thời gian từ năm 1945 đến 2005.

Nội dung Lịch sử Tài chính tỉnh Tiền Giang (1945 – 2005) cung cấp một số tư liệu về ngành Tài chính Tiền Giang, không chỉ đơn thuần là ghi lại những chiến công, những đóng góp to lớn nhằm tổng kết phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Bộ Mỹ Tho - Gò Công trong việc tổ chức Kinh Tài trong điều kiện đối mặt với kẻ thù mà vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu cung ứng tài chính để đánh và chiến thắng kẻ thù, mà qua đó để rút ra  những lý luận, những bài học kinh nghiệm thực tiễn nhằm đổi mới cơ chế tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế

Ban biên soạn quyển Lịch sử Tài chính tỉnh Tiền Giang (1945 – 2005) còn mong muốn ghi nhận và tôn vinh những cống hiến to lớn của các công chức, viên chức và cán bộ lão thành như là những chứng nhân lịch sử của ngành Tài chính tỉnh nhà, đồng thời qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ cán bộ công chức trẻ; Rút ra những kinh nghiệm quý báu về nghệ  thuật lãnh đạo, phương châm chỉ đạo thực hiện các chính sách kinh tế - tài chính của Đảng bộ và Chính quyền Tiền Giang làm nền tảng cho thế hệ sau kế thừa, học tập và phát huy trong thời đại mới hiện nay.

Lịch sử Tài chính tỉnh Tiền Giang (1945 – 2005) không chỉ là tài liệu lịch sử hoạt động ngành Tài chính mà còn là một tư liệu quí phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử của địa phương Tiền Giang trong giai đoạn từ 1945 – 2005.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
 Công văn số 3694/STC-TCĐT-DN ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348