Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Công văn số 1020/STC-QLGCS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Quyết định Quyết định quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 19-04-2022 Ngày hết hạn 29-04-2022

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 19-04-2022 Ngày hết hạn 22-04-2022

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-04-2022 Ngày hết hạn 09-05-2022

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 24-03-2022 Ngày hết hạn 10-04-2022

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.

Ngày bắt đầu 18-03-2022 Ngày hết hạn 31-03-2022

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2022 - 2025

Ngày bắt đầu 09-09-2021 Ngày hết hạn 09-10-2021

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Ngày bắt đầu 14-04-2021 Ngày hết hạn 15-04-2021

0
Tải về
(231-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày bắt đầu 29-03-2021 Ngày hết hạn 05-04-2021

0
Tải về
(60-lượt)

Xem các góp ý
Đóng góp dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 17-03-2021 Ngày hết hạn 24-03-2021

0
Tải về
(48-lượt)

Xem các góp ý
Đóng góp dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 10-11-2020 Ngày hết hạn 20-11-2020

0
Tải về
(33-lượt)

Xem các góp ý

Góp ý dự thảo Góp ý dự thảo

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1002/STC-QLNS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc Triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030
 Công văn số 777/STC-VP ngày 25/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Công văn số 723/STC-VP ngày 22/03/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 664/STC-QLNS ngày 16/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
 Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 77
  Tổng lượt truy cập: 176024