Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 10-03-2023 Ngày hết hạn 24-03-2023

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

Ngày bắt đầu 13-02-2023 Ngày hết hạn 17-02-2023

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021

Ngày bắt đầu 24-11-2022 Ngày hết hạn 28-11-2022

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Góp dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 14-11-2022 Ngày hết hạn 21-11-2022

0
Tải về
(9-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 07-10-2022 Ngày hết hạn 16-10-2022

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 22-07-2022 Ngày hết hạn 04-08-2022

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 1020/STC-QLGCS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Quyết định Quyết định quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 19-04-2022 Ngày hết hạn 29-04-2022

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 19-04-2022 Ngày hết hạn 22-04-2022

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-04-2022 Ngày hết hạn 09-05-2022

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 24-03-2022 Ngày hết hạn 10-04-2022

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.

Ngày bắt đầu 18-03-2022 Ngày hết hạn 31-03-2022

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý

Góp ý dự thảo Góp ý dự thảo

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
 Công văn số 3694/STC-TCĐT-DN ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348