Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Danh bạ hộp thư điện tử Danh bạ hộp thư điện tử

  LÃNH ĐẠO SỞ (2)
1 Nguyễn Kim Tuyến nguyenkimtuyen@tiengiang.gov.vn
2 Nguyễn Bá Thọ nguyenbatho@tiengiang.gov.vn
  VĂN PHÒNG SỞ (10)
3 Đinh Thị Thủy Tiên dinhthithuytien@tiengiang.gov.vn
4 Lưu Thị Huyền luuthihuyen@tiengiang.gov.vn
5 Lê Thái Nguyên lethainguyen@tiengiang.gov.vn
6 Võ Phượng Hoàng Uyên vophuonghoanguyen@tiengiang.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thơm nguyenthithom@tiengiang.gov.vn 
8 Lê Thị Kim Ngân kimngan@tiengiang.gov.vn
9 Lê Nguyễn Nhất Phương lenguyennhatphuong@tiengiang.gov.vn
10 Nguyễn Văn Hạnh nguyenvanhanh@tiengiang.gov.vn
11 Lê Minh Nhựt minhnhut@tiengiang.gov.vn
12 Đàm Thị Kiều Hương damthikieuhuong@tiengiang.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN (10)
13 Nguyễn Thị Phương Thảo nguyenthiphuongthao@tiengiang.gov.vn
14 Nguyễn Thị Dừa nguyenthidua@tiengiang.gov.vn
15 Nguyễn Văn Mịn nguyenvanmin@tiengiang.gov.vn
16 Nguyễn Ngọc Vinh nguyenngocvinh@tiengiang.gov.vn
17 Nguyễn Tấn Quốc nguyentanquoc@tiengiang.gov.vn
18 Lê Thị Bích Tuyền tuyen.lethibich@tiengiang.gov.vn
19 Lê Hồng Thắm lehongtham@tiengiang.gov.vn
20 Nguyễn Thị Tuyết Vân nguyenthituyetvan@tiengiang.gov.vn
21 Mai Tấn Đạt maitandat@tiengiang.gov.vn
22 Võ Thị Hồng Thắm vothihongtham@tiengiang.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH - TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (16)
23 Nguyễn Thanh Diệu nthanhdieu@tiengiang.gov.vn
24 Trần Thanh Hải tranthanhhai@tiengiang.gov.vn
25 Nguyễn Công Trứ nguyencongtru@tiengiang.gov.vn
26 Trần Thị Kim Tuyến tranthikimtuyen@tiengiang.gov.vn
27 Chung Nguyễn Nhật Thanh chungnguyennhatthanh@tiengiang.gov.vn
28 Lưu Văn Hùng luuvanhung@tiengiang.gov.vn
29 Nguyễn Hoàng Búp nguyenhoangbup@tiengiang.gov.vn
30 Phan Thị Mộng Thu phanthimongthu@tiengiang.gov.vn
31 Phan Thị Bạch Phụng phanthibachphung@tiengiang.gov.vn
32 Nguyễn Thị Thanh Tâm nthithanhtam@tiengiang.gov.vn
33 Nguyễn Thị Hedlen nguyenthihedlen@tiengiang.gov.vn
34 Nguyễn Thị Hồng Lý nguyenthihongly@tiengiang.gov.vn
35 Hồ Bích Thủy hobichthuy@tiengiang.gov.vn 
36 Trần Thị Kim Yến tthikimyen@tiengiang.gov.vn
37 Thân Thị Diệu Thắm thanthidieutham@tiengiang.gov.vn
38 Võ Thị Hồng Ngọc vothihongngoc@tienggiang.gov.vn
  THANH TRA SỞ (9)
39 Phạm Văn Bình phamvanbinh@tiengiang.gov.vn
40 Võ Thành Hiến vthanhhien@tiengiang.gov.vn
41 Bùi Hiếu Nhường buihieunhuong@tiengiang.gov.vn
42 Lương Huệ Tinh luonghuetinh@tiengiang.gov.vn
43 Nguyễn Văn Thẩm nguyenvantham@tiengiang.gov.vn
44 Nguyễn Văn Tuấn nguyenvantuan@tiengiang.gov.vn
45 Điều Thanh Vân dieuthanhvan@tiengiang.gov.vn
46 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nguyenthimyhanh77@tiengiang.gov.vn
47 Trương Thị Nhật Phượng truongthinhatphuong@tiengiang.gov.vn
  PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ - DOANH NGHIỆP (10)
48 Nguyễn Hữu Ân nguyenhuuan@tiengiang.gov.vn
49 Trần Thanh Khiết tranthanhkhiet@tiengiang.gov.vn
50 Lê Kim Dưỡng lekimduong@tiengiang.gov.vn
51 Nguyễn Thái Bình nguyenthaibinh@tiengiang.gov.vn
52 Phạm Vũ Quang phamvuquang@tiengiang.gov.vn
53 Đinh Thu Ngọc dinhthungoc@tiengiang.gov.vn
54 Ngô Lan Anh ngolananh@tiengiang.gov.vn
55 Trần Thị Xuân Hương tranthixuanhuong@tiengiang.gov.vn
56 Phan Thị Ngọc Liễu phanthingoclieu@tiengiang.gov.vn
57 Nguyễn Thị Thanh Hiền nguyenthithanhhien@tiengiang.gov.vn
  TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG TỈNH (22)
  LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (4)
58 Trần Văn Thường tvanthuong@tiengiang.gov.vn
59 Trần Văn Vũ tranvanvu@tiengiang.gov.vn
60 Huỳnh Anh Minh huynhanhminh@tiengiang.gov.vn
61 Trần Nguyên Sang trannguyensang@tiengiang.gov.vn
  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (7)
62 Đinh Thị Ngọc Trân dinhthingoctran@tiengiang.gov.vn
63 Lâm Danh Ngọc  lamdanhngoc@tiengiang.gov.vn
64 Đoàn Huỳnh Huy Huân doanhuynhuyhuan@tiengiang.gov.vn
65 Phan Thị Kim Liên phanthikimlien@tiengiang.gov.vn
66 Nguyễn Tấn Sang ntansang@tiengiang.gov.vn
67 Trần Thị Thu Trang tthithutrang@tiengiang.gov.vn
68 Dương Thị Phương Thúy duongthiphuongthuy@tiengiang.gov.vn
  PHÒNG NGHIỆP VỤ (11)
69 Phạm Chí Vinh phamchivinh@tiengiang.gov.vn
70 Võ Thị Thuý Phượng vothithuyphuong@tiengiang.gov.vn
71 Trần Huỳnh Tesenha tranhuynhtesenha@tiengiang.gov.vn
72 Nguyễn Lương Duyên nguyenluongduyen@tiengiang.gov.vn
73 Trần Quốc Việt tquocviet@tiengiang.gov.vn
74 Võ Ngọc Trung vongoctrung@tiengiang.gov.vn
75 Nguyễn Minh Quân nguyenminhquan@tiengiang.gov.vn
76 Nguyễn Lê Kim Dung nguyenlekimdung@tiengiang.gov.vn
77 Nguyễn Hồng An nguyenhongan@tiengiang.gov.vn
78 Trần Thị Kim Anh tthikimanh@tiengiang.gov.vn
79 Lê Trọng Ân letrongan@tiengiang.gov.vn

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
 Công văn số 3694/STC-TCĐT-DN ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348