Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TÀI CHÍNH

I. Sở Tài chính

1. Bà Nguyễn Kim Tuyến - Giám đốc Sở

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về hoạt động của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Phụ trách chung; chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức nhân sự; xây dựng dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước; công tác thanh tra tài chính; công tác đào tạo.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài chính theo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Trung ương và của tỉnh.

- Phụ trách các huyện: Huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành và Thành phố Mỹ Tho.

- Tham gia một số thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo... do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

2. Ông Nguyễn Bá Thọ - Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở về một số lĩnh vực được phân công bao gồm:

+ Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính đầu tư - doanh nghiệp, công tác tổng hợp.  

+ Tham gia thành viên một số Hội đồng, Ban chỉ đạo... do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo sự phân công của Giám đốc.

- Phụ trách các huyện: Huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

II. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm

a) Văn phòng Sở Tài chính;

b) Thanh tra Sở Tài chính;

c) Phòng Quản lý ngân sách - Tài chính hành chính sự nghiệp;

d) Phòng Tài chính đầu tư - Doanh nghiệp;

đ) Phòng Quản lý giá và công sản.

III. Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1366/STC-TCĐT-DN ngày 25/5/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm vi mô
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348