Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 89, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho (Trụ sở cũ Công ty cấp nước sinh hoạt nông thôn và Trụ sở cũ Chi cục phát triển nông thôn)
10/05/2022

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 89, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho (Trụ sở cũ Công ty cấp nước sinh hoạt nông thôn và Trụ sở cũ Chi cục phát triển nông thôn) (Đính kèm)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1366/STC-TCĐT-DN ngày 25/5/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm vi mô
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348