Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền thu nộp chênh lệch, biên lai thu và kinh phí bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
14/04/2023

Công văn số 953/STC-QLNS ngày 11/4/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền thu nộp chênh lệch, biên lai thu và kinh phí bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

- Công văn số 953/STC-QLNS ngày 11/4/2023 của Sở Tài chính (đính kèm)

- Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đính kèm)

 

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1366/STC-TCĐT-DN ngày 25/5/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm vi mô
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348