Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm 2021
15/04/2021

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý 1/2021 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

Biểu số 60/CK-NSNN

Biểu số 61/CK-NSNN
 

881/STC-QLNS 14/4/2021

881/STC-QLNS

 

2 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

Biểu số 60/CK-NSNN

Biểu số 61/CK-NSNN

1977/TB-STC 15/7/2021 1977/TB-STC
3 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

Biểu số 60/CK-NSNN

Biểu số 61/CK-NSNN

3129/TB-STC 13/10/2021 3129/TB-STC
4 Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 2021

Biểu số 59/CK-NSNN

Biểu số 60/CK-NSNN

Biểu số 61/CK-NSNN

214/BC-UBND 22/10/2021 214/BC-UBND

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
 Công văn số 3694/STC-TCĐT-DN ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348