Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là trụ sở cũ của các cơ quan, đợt 1
19/01/2022

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xử lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân tỉnh, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với các trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị.

Sở Tài chính đã phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp… tiến hành trình tự, thủ tục đấu giá đối với 08 trụ sở cũ (mục đích sử dụng sau khi đấu giá là: đất ở) theo đúng quy định hiện hành. Kết quả đã đấu giá thành 06 trụ sở cũ, cụ thể:

Ngày 11/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành các Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 06 trụ sở nêu trên, trên cơ sở đó ngày 17/01/2022 ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã ký kết Hợp đồng mua bán tài sản với các khách hàng trúng đấu giá.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính (bìa phải) ký kết Hợp đồng mua bán tài sản với các khách hàng trúng đấu giá

Tại buổi ký kết Hợp đồng mua bán tài sản, Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính chúc mừng các khách hàng đã trúng đấu giá tài sản, đồng thời vận động các khách hàng thanh toán (nộp) một lần toàn bộ số tiền mua tài sản đấu giá (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) để sớm hoàn tất thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Ông Nguyễn Văn Dư - Khách hàng (bìa phải) ký kết Hợp đồng mua bán tài sản

Đối với 02 trụ sở của các cơ quan, đơn vị đấu giá không thành, Sở Tài chính đang tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức đấu giá lại theo đúng quy định.

Như vậy, việc đấu giá thành công 06 trụ sở cũ không còn nhu cầu sử dụng đã đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước là 56.250.886.000 đồng, góp phần vào mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19”.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1002/STC-QLNS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc Triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030
 Công văn số 777/STC-VP ngày 25/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Công văn số 723/STC-VP ngày 22/03/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 664/STC-QLNS ngày 16/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
 Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 27
  Tổng lượt truy cập: 175974