Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai ngân sách Sở Tài chính năm 2022
17/01/2022

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Số Quyết định/văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang 2022 12/QĐ-STC 12/01/2023

12/QĐ-STC

Phụ lục kèm theo

2 Quyết định về việc Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Tài chính Tiền Giang 2022 13/QĐ-STC 12/01/2023

13/QĐ-STC

Phụ lục kèm theo

3 Quyết định về việc giao bổ sung kinh phí năm 2022 Năm 2022 334/QĐ-STC 12/12/2022

334/QĐ-STC

Phụ lục kèm theo

4 Về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2022 Năm 2022 324/QĐ-STC 30/11/2022

324/QĐ-STC

Phụ lục kèm theo

5

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính Tiền Giang

Năm 2022

25/QĐ-STC

17/01/2022

25/QĐ-STC

Kèm QĐ 25/QĐ-STC

6

Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tài chính Tiền Giang

Năm 2022 21/QĐ-STC 13/01/2022

21/QĐ-STC

Kèm QĐ 21/QĐ-STC

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
 Công văn số 3694/STC-TCĐT-DN ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348