Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai ngân sách Sở Tài chính năm 2018
11/06/2020

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2018
của Sở Tài chính Tiền Giang
2018   186/QĐ-STC 06/09/2018 186/QĐ-STC
2 Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang 2018   251/QĐ-STC 27/11/2018 251/QĐ-STC
3 Công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2018
của Sở Tài chính Tiền Giang
2018   02/QĐ-STC 07/01/2019 02/QĐ-STC
4 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính Tiền Giang 2018   242/QĐ-STC 28/10/2019 242/QĐ-STC
5 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Tài chính Tiền Giang 2018   2862/STC-VP 31/10/2019 2862/STC-VP

 

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 351/STC-QLNS ngày 15/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
 Công văn số 88/STC-QLNS ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
 Công văn số 3694/STC-TCĐT-DN ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính về việc đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 48
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 189348