Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai ngân sách Sở Tài chính năm 2018
11/06/2020

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2018
của Sở Tài chính Tiền Giang
2018   186/QĐ-STC 06/09/2018 186/QĐ-STC
2 Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang 2018   251/QĐ-STC 27/11/2018 251/QĐ-STC
3 Công khai dự toán chi ngân sách bổ sung năm 2018
của Sở Tài chính Tiền Giang
2018   02/QĐ-STC 07/01/2019 02/QĐ-STC
4 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính Tiền Giang 2018   242/QĐ-STC 28/10/2019 242/QĐ-STC
5 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Tài chính Tiền Giang 2018   2862/STC-VP 31/10/2019 2862/STC-VP

 

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1002/STC-QLNS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc Triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030
 Công văn số 777/STC-VP ngày 25/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Công văn số 723/STC-VP ngày 22/03/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 664/STC-QLNS ngày 16/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
 Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 84
  Tổng lượt truy cập: 176031