Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai Kết luận thanh tra công tác quản lý thu, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí tại Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang
01/06/2022

 

Ngày 14/5/2022, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang tổ chức công khai kết luận thanh tra công tác quản lý thu, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí tại Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

Ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi họp công bố kết luận. Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Đoàn Thanh tra Tài chính, đại diện lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang và các thành viên có liên quan tham dự cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra đã thông qua toàn văn kết luận thanh tra. Nội dung kết luận đã chỉ ra được các ưu nhược điểm, những mặt còn hạn chế, thiếu sót và đề xuất các kiến nghị xử lý, biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý tài chính tại Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang.

Trong giai đoạn năm 2020-2021, ngoài những mặt đạt được, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang còn nhiều tồn tại, thiếu sót như sau:

* Công tác quản lý thu, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

- Đơn vị trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng theo quy định Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

- Đơn vị còn hạn chế trong công tác đôn đốc các doanh nghiệp nộp các khoản tiền theo hợp đồng đã ký kết. Số nợ tồn đọng cuối năm còn quá lớn, đơn vị có tiến hành đối chiếu nhưng chưa đầy đủ, chưa tiến hành phân loại nợ và có kế hoạch thu hồi kịp thời.

- Đơn vị thực hiện chưa tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng quy định tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/05/2020 của Thủ trướng Chính phủ.

- Đơn vị chưa thực hiện mở sổ chi tiết doanh thu tương ứng để theo dõi từng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

- Đơn vị hạch toán, định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa đúng quy định chế độ kế toán hiện hành.

* Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

- Đơn vị không lập các biểu công khai sau: công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) năm 2020 và năm 2021; công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; công khai quyết toán năm 2020 chưa đúng thời gian quy định.

- Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định cụ thể mức trích trích lập các quỹ nên chưa đủ cơ sở để thực hiện; không quy định mức chi tiếp khách theo quy định tại Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Tiền Giang.

Qua đó, đã kiến nghị Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang tổ chức cuộc họp để rút kinh nghiệm đối với Ông Võ Văn Dũng Kế toán trưởng đã để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót nêu trên và một số kiến nghị chấn chỉnh khác.

Qua kết luận thanh tra Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang thống nhất cao với nội dung kết luận thanh tra, nhằm giúp đơn vị khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang thực hiện kết luận thanh tra; sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Sở Tài chính theo đúng quy định./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định số 237/QĐ-STC ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2605 /STC-QLNS ngày 26/8/2022 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2023-2025
 Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phân công công chức chuyên trách về xã hội số
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 188932