Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
20/01/2022

​​

- Ngày 18/01/2022, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.

- Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2021 trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

- Trong năm 2021, Đảng ủy Sở Tài chính đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành; ban hành các nghị quyết, kế hoạch; xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho Đảng viên. Trong Đảng bộ không có Đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2021 đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất; nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, hấp dẫn, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của Đảng viên được nâng lên.

- Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh những kết quả đạt được của năm 2021 như sau:

+ Trong năm 2021, Đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh đối với một số hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 + Công tác xây dựng Đảng và Đảng viên đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Chi bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú; kế hoạch sửa chữa các khuyết điểm năm 2021, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng nghiêm túc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê và tự phê bình được phát huy. Ban chấp hành Đảng bộ đã hoàn thành kiểm điểm năm 2021 các Chi bộ đã thưc hiện việc đánh giá phân loại Đảng viên theo đúng quy định.

+ Công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường; ngay từ đầu năm, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đúng nội dung, thực hiện đúng thời gian. Chỉ đạo các Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thời gian.

+ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội.

+ Có thể khẳng định rằng, công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng bộ Sở Tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các Chi bộ trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2022, Đảng bộ Sở Tài chính đề ra phương hướng cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp làm cho mỗi Đảng viên luôn vững vàng về lập trường chính trị, thấm nhuần chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong Đảng viên. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của Đảng viên để có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời. Tham mưu điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 chủ động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

 3. Tăng cường quản lý tài chính, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp đối với các mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá, các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn NSNN; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật nhà nước, công tác quản lý tài chính nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài chính.

6. Chỉ đạo các Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát Đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp theo kế hoạch năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển Đảng viên ở các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các hoạt động năm 2022.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến Đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ theo Nghị quyết đề ra.

8. Chú trọng công tác, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, xây dựng và phổ biến những nhân tố điển hình, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm tạo sức lan tỏa trong đơn vị, đồng thời, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, hình thức.

9. Tổ chức xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Về kết quả đạt được trong năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy biểu dương các tập thể chi bộ, cá nhân trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra.

               Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các bí thư chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm 2022./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1002/STC-QLNS ngày 18/4/2022 của Sở Tài chính về việc Triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030
 Công văn số 777/STC-VP ngày 25/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức triển khai Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 Công văn số 723/STC-VP ngày 22/03/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 664/STC-QLNS ngày 16/03/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
 Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 47
  Tổng lượt truy cập: 175994