Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 189 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
68/STC-QLNS 11-01-2021 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
70/STC-QLNS 11-01-2021 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
40/STC-QLNS 07-01-2021 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
48/STC-TCĐT-DN 07-01-2021 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 3-lượt
11/STC-QLNS 05-01-2021 Công văn số 11/STC-QLNS ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc kinh phí hoạt động cho các hội chưa được công nhận là hội đặc thù 11-lượt Xem
150/2020/NĐ-CP 25-12-2020 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 7-lượt Xem
3663/STC-VP 22-12-2020 Công văn số 3663/STC-VP ngày 22/12/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đánh giá kết quả thực hiện trong chi thường xuyên theo Thông tư số 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính năm 2020 8-lượt Xem
3640/STC-QLNS 18-12-2020 Công văn số 3640/STC-QLNS ngày 18/12/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
3626/STC-QLNS 18-12-2020 Công văn số 3626/STC-QLNS ngày 18/12/2020 của Sở Tài chính về việc đánh giá tình hình vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện
3286/STC-TCĐTDN 20-11-2020 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
2931/STC-QLNS 19-10-2020 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
2599/STC-QLNS 11-09-2020 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính 48-lượt Xem
2584/STC-QLNS 10-09-2020 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 9-lượt Xem
4362/UBND-KTTC 09-09-2020 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước 6-lượt Xem
80/2020/TT-BTC 03-09-2020 Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán 0-lượt Xem
2525/BC-STC 01-09-2020 Công văn số 2525/BC-STC ngày 01/9/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng Quý III/2020 5-lượt Xem
2523/BC-STC 01-09-2020 Công văn số 2523/BC-STC ngày 01/09/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 6-lượt Xem
2326/STC-QLNS 17-08-2020 Công văn số 2326/STC-QLNS ngày 17/08/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn các nội dung chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 16-lượt Xem
2280/STC-QLNS 12-08-2020 Công văn số 2280/STC-QLNS ngày 12/08/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2021-2023
67/2020/TT-BTC 10-07-2020 Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 13-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 11/STC-QLNS ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc kinh phí hoạt động cho các hội chưa được công nhận là hội đặc thù
Tất cả videos

Liên kết Liên kết