Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 167 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1913/STC-TCĐT-DN 07-07-2020 Công văn số 1913/STC-TCĐT-DN ngày 07/07/2020 của Sở Tài chính Tiền Giang về việc chi trả tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên năm 2019 1-lượt Xem
1744/STC-TCĐT-DN 19-06-2020 Công văn số 1744/STC-TCĐT-DN ngày 19/06/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước 6-lượt Xem
1297/STC-QLNS 13-05-2020 Công văn số 1297/STC-QLNS ngày 13/05/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính 31-lượt Xem
1296/STC-QLNS 13-05-2020 Công văn số 1296/STC-QLNS ngày 13/05/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính 18-lượt Xem
131/QĐ-STC 13-05-2020 Quyết định số 131/QĐ-STC ngày 13/05/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt nhà thầu chỉ định thầu gói thầu: “Các lớp tập huấn Chế độ Kế toán Ngân sách và Tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính” 23-lượt Xem
130/QĐ-STC 13-05-2020 Quyết định số 130/QĐ-STC ngày 13/05/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: “Các lớp tập huấn Chế độ Kế toán Ngân sách và Tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính” 12-lượt Xem
1211/STC-QLNS 05-05-2020 Công văn số 1211/STC-QLNS ngày 05/05/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
1133/QĐ-UBND 04-05-2020 Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
1096/STC-TCĐT-DN 27-04-2020 Công văn số 1096/STC-TCĐT-DN ngày 27/04/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Kế hoạch số 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 11-lượt Xem
1039/STC-QLNS 20-04-2020 Công văn số 1039/STC-QLNS ngày 20/04/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai công văn số 16128/BTC-KBNN ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài 6-lượt Xem
936/HDLN-STC-SYT-BCHQS 10-04-2020 Công văn số 936/HDLN-STC-SYT-BCHQS ngày 10/04/2020 của Sở Tài chínhVề chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 17-lượt Xem
808/KH-STC 30-03-2020 Kế hoạch Phát động chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2020
796/KH-STC 27-03-2020 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2020 8-lượt Xem
769/STC-TCĐT-DN 25-03-2020 Công văn số 769/STC-TCĐT-DN ngày 25/03/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
39/BC-UBND 12-03-2020 Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 0-lượt Xem
615/STC-QLNS 12-03-2020 Công văn số 615/STC-QLNS ngày 12/03/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính 14-lượt Xem
485/STC-QLNS 25-02-2020 Công văn số 485/STC-QLNS ngày 25/02/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (hoặc nhiệm vụ chi không thường xuyên) của đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách 31-lượt Xem
368/STC-QLNS 13-02-2020 Công văn số 368/STC-QLNS ngày 13/02/2020 của Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCov. 15-lượt Xem
276/STC-QLNS 04-02-2020 Công văn số 276/STC-QLNS ngày 04/02/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra 7-lượt Xem
266/STC-VP 22-01-2020 Công văn số 266/STC-VP ngày 22/01/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính Tiền Giang. 23-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1913/STC-TCĐT-DN ngày 07/07/2020 của Sở Tài chính Tiền Giang về việc chi trả tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên năm 2019
 Công văn số 1744/STC-TCĐT-DN ngày 19/06/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
 Công văn số 1297/STC-QLNS ngày 13/05/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 1296/STC-QLNS ngày 13/05/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
 Quyết định số 131/QĐ-STC ngày 13/05/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt nhà thầu chỉ định thầu gói thầu: “Các lớp tập huấn Chế độ Kế toán Ngân sách và Tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính”
Tất cả videos

Liên kết Liên kết