Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 197 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
472/BC-STC 03-03-2021 Công văn số 472/BC-STC ngày 03/03/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo Công tác Phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
473/BC-STC 03-03-2021 Công văn số 473/BC-STC ngày 03/3/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
391/STC-QLNS 22-02-2021 Công văn số 391/STC-QLNS ngày 22/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
316/STC-TCĐT-DN 05-02-2021 Công văn số 316/STC-TCĐT-DN ngày 05/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ 5-lượt Xem
177/STC-QLNS 21-01-2021 Công văn số 177/STC-QLNS ngày 21/01/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2020
175/STC-TCĐT-DN 21-01-2021 Kế hoạch số 175/STC-TCĐT-DN ngày 21/01/2021 của Sở Tài chính về Kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với doanh nghiệp nhà nước 6-lượt Xem
148/STC-QLNS 18-01-2021 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
68/STC-QLNS 11-01-2021 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
70/STC-QLNS 11-01-2021 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
40/STC-QLNS 07-01-2021 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
48/STC-TCĐT-DN 07-01-2021 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 5-lượt
11/STC-QLNS 05-01-2021 Công văn số 11/STC-QLNS ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc kinh phí hoạt động cho các hội chưa được công nhận là hội đặc thù 15-lượt Xem
150/2020/NĐ-CP 25-12-2020 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 8-lượt Xem
3663/STC-VP 22-12-2020 Công văn số 3663/STC-VP ngày 22/12/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đánh giá kết quả thực hiện trong chi thường xuyên theo Thông tư số 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính năm 2020 10-lượt Xem
3640/STC-QLNS 18-12-2020 Công văn số 3640/STC-QLNS ngày 18/12/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
3626/STC-QLNS 18-12-2020 Công văn số 3626/STC-QLNS ngày 18/12/2020 của Sở Tài chính về việc đánh giá tình hình vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện
3286/STC-TCĐTDN 20-11-2020 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
2931/STC-QLNS 19-10-2020 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
2599/STC-QLNS 11-09-2020 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính 50-lượt Xem
2584/STC-QLNS 10-09-2020 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 9-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 472/BC-STC ngày 03/03/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo Công tác Phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
 Công văn số 473/BC-STC ngày 03/3/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
 Công văn số 391/STC-QLNS ngày 22/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
 Công văn số 316/STC-TCĐT-DN ngày 05/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ
Tất cả videos

Liên kết Liên kết