Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức quản lý tài chính, kế toán các đơn vị sự nghiệp năm 2016 Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức quản lý tài chính, kế toán các đơn vị sự nghiệp năm 2016
Xem nội dung thông báo Nội dung chương trình bồi dưỡng Mẫu danh sách đăng ký Ghi chú: Danh sách đăng ký dự lớp bồi dưỡng theo mẫu đính kèm, đơn vị gửi về Trung tâm Thông tin -...
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017 Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017
Công văn số 1599/STC-NS ngày 05/07/2016 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017. Biểu kèm theo hướng dẫn dự toán 2017 huyện. Biểu kèm theo hướng dẫn dự toán 2017 đơn vị. ...
Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2014 Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2014
Ngày 15/01/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tài chính – ngân sách năm 2014, triển khai nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách năm 2015 và tổng kết,...
Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2014 Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2014
(Mof.vn) Sáng ngày 21/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2014 tại Trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tham dự Hội nghị có đại...
4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà ngành Tài chính đã xác định trong năm 2014 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà ngành Tài chính đã xác định trong năm 2014
Năm 2014 là năm thứ Tư thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2011 – 2015, tuy được dự báo là có nhiều yếu tố tích cực hơn so với năm 2013, nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn lớn. Để...
Luật đấu thầu 2013: Chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện Luật đấu thầu 2013: Chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện
Luật Đấu thầu 2013 (có hiệu lực từ 1/7/2014) đã thực hiện phân cấp triệt để trong đấu thầu. Đồng thời quy định chặt chẽ về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư trong quá trình...
Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
Theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của Ủy ban dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/06/2013 của Thủ tướng Chính...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 Công văn số 2086/BTC-KBNN ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.
 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị
 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Tất cả videos

Liên kết Liên kết