Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS
- Công văn số 21/LN-STC-KBNN ngày 26/12/2016 hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS. - Phụ lục kèm theo.
Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và triển khai luật tố tụng hành chính Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và triển khai luật tố tụng hành chính
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên triển khai Luật Tố tụng hành chính tại Hội nghị Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch tổ...
ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHỦ ĐỀ “Trung thực, trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân – gắn với thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ: về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan HCNN và đơn vị sự nghiệp công lập”. ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHỦ ĐỀ “Trung thực, trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân – gắn với thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ: về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan HCNN và đơn vị sự nghiệp công lập”.
Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: V/v tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về...
Họp mặt ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016) Họp mặt ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016)
Ngày 27/7/2016 Sở Tài chính tổ chức họp mặt ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016). Dự buổi họp mặt có đồng chí Hồ Kinh Kha – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Trần Văn Hùng...
Họp mặt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2016) Họp mặt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2016)
Ngày 19/8/2016 Sở Tài chính tổ chức họp mặt "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" (19/8/2005-19/8/2016). Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Thượng tá Lại Ngọc Quang – Phó Trưởng phòng...
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý Tài chính năm 2016 cho đối tượng là kế toán cấp xã. Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý Tài chính năm 2016 cho đối tượng là kế toán cấp xã.
Xem nội dung thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý Tài chính năm 2016 cho đối tượng là kế toán cấp xã.
Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh
- Công văn số 1975/STC-VGCS - Dự thảo Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy...
Lịch học và nội dung chương trình cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý Tài chính năm 2016 Lịch học và nội dung chương trình cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý Tài chính năm 2016
Lịch học Nội dung chương trình cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý Tài chính năm 2016
Một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2016 Một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2016
- Công văn số 1816/STC-NS ngày 01/8/2016 của Sở Tài chính về việc một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2016. - Công văn số...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1745/STC-QLGCS ngày 5/7/2018 của Sở Tài chính về tài khoản tạm giữ tại kho bạc để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công
 Công văn số 1711/STC-TCDN ngày 02/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN đang hoạt động năm 2017
 Kế hoạch số 1708/KH-STC ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2018
 Công văn số 1705/STC-TCĐT ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính về giao vốn điều chỉnh hạch toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017
 Công văn số 1646/STC-TCDN ngày 25/6/2018 của Sở Tài chính về báo cáo kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu năm 2017
Tất cả videos

Liên kết Liên kết