Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và triển khai luật tố tụng hành chính

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên triển khai Luật Tố tụng hành chính tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 31/10/2016  Sở Tài chính Tiền Giang tổ chức Hội nghị sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam triển khai Luật Tố tụng hành chính và nội dung cơ bản Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Hội nghị có sự tham dự của 71 công chức, viên chức Sở Tài chính và đơn vị trực thuộc. Trong hội nghị này tất cả cán bộ công chức, viên chức của Sở Tài chính được nghe triển khai những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và những nội dung cơ bản của Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại.

Cán bộ công chức, viên chức tham gia Hội nghị

Từ đầu năm đến nay Sở Tài chính đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật mới ban hành theo Hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Công tác triển khai nội dung văn bản pháp luật được Sở  duy trì thường xuyên nhằm kịp thời thông tin nội dung pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó Sở cũng đã tổ chức triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Kế toán năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài chính trên địa bàn tỉnh đúng theo kế hoạch được giao./. 

                                                                                                  Nguyễn Thị Thơm


Tin liên quan
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công    17/04/2018
Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và triển khai luật tố tụng hành chính    17/04/2018
Các nội dung mới của Thông tư số 137/2017/TT-BTC so với Thông tư số 01/2007/TT-BTC    13/04/2018
HỌP MẶT KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2018)    04/04/2018
Chi đoàn Sở Tài chính về nguồn và thực hiện công trình thanh niên năm 2018    04/04/2018
Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3    19/03/2018
HỌP MẶT ĐẦU XUÂN HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 6 TỈNH BẮC SÔNG HẬU, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IX, TÂY NINHVÀ AN GIANG – NHỮNG MỐC THỜI GIAN ĐÁNG NHỚ    08/03/2018
Triển khai Công văn số 17676/BTC-KBNN ngày 27/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS    30/01/2018
Triển khai Công văn số 17809/BTC-KBNN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới.    30/01/2018
Triển khai Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm    30/01/2018

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 Công văn số 2086/BTC-KBNN ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.
 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị
 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Tất cả videos

Liên kết Liên kết