Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thông báo mới Thông báo mới

Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán của các đơn vị dự toán và quyết toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 17/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành công văn số 1457/UBND-TC quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán và quyết toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị dự toán các cấp và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện như sau:

I. Đối với báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán:

1. Đối với đơn vị dự toán các cấp thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện:

a) Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện gửi báo cáo quyết toán năm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp chậm nhất ngày 31/3 năm sau;

b) Đơn vị dự toán cấp I (đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách) thuộc ngân sách cấp tỉnh gửi báo cáo quyết toán năm cho Sở Tài chính chậm nhất ngày 31/3 năm sau;

c) Đơn vị dự toán cấp I (có đơn vị trực thuộc) thuộc ngân sách cấp tỉnh gửi báo cáo quyết toán năm cho Sở Tài chính chậm nhất ngày 29/4 năm sau.

2. Đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách gửi báo cáo quyết toán năm cho cơ quan Tài chính cùng cấp chậm nhất ngày 31/3 năm sau.

3. Đối với đơn vị dự toán cấp II và cấp III:

Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán cấp II và cấp III do đơn vị dự toán cấp I quy định nhưng phải đảm bảo thời gian để đơn vị dự toán cấp I xét duyệt, tổng hợp, lập báo cáo, gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định nêu trên.

II. Đối với báo cáo quyết toán của ngân sách địa phương

Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi và giao dự toán; gửi và phê chuẩn ngân sách địa phương hàng năm.

Về biểu mẫu báo cáo quyết toán, thực hiện theo hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ.

III. Thời gian áp dụng:

Các đơn vị dự toán, Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính các cấp theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm lập, gửi báo cáo quyết toán năm theo thời gian quy định tại công văn này kể từ quyết toán ngân sách năm 2017.

Công văn số 1457/UBND-TC ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán và quyết toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Công văn số 1457/UBND-TC thay thế công văn số 6276/UBND-TC ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Tin liên quan
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.    09/08/2018
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018    09/08/2018
Sở Tài chính thăm, tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018).    09/08/2018
Sở Tài chính tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – gắn với công tác chuyên môn trong thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và Luật quản lý, sử dụng tài sản công”.    09/08/2018
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017-2022    16/07/2018
HỌP MẶT NGÀY HỘI THIẾU NHI    14/06/2018
Triển khai Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính    05/06/2018
Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán của các đơn vị dự toán và quyết toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/05/2018
Giới thiệu nội dung của Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước    02/05/2018
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công    17/04/2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết