Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thông báo mới Thông báo mới

Giới thiệu nội dung của Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Theo đó, các nội dung cụ thể cần lưu ý của Thông tư số 04/2018/TT-BNV như sau:

1. Về đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

a) Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);

b) Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

c) Cơ quan nhà nước;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

đ) Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập;

e) Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

h) Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể.

So với Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV, Thông tư số 04/2018/TT-BNV bổ sung thêm và làm rõ các đối tượng áp dụng như: Ban quản lý dự án, Tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước...

2. Thông tư này cũng nêu rõ, kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP. Trong đó, đối với các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

3. Về thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng: cơ bản giữ nguyên theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV với nguyên tắc "Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị". Tuy nhiên, so với Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV, Thông tư số 04/2018/TT-BNV có sửa đổi thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư do người đứng đầu đơn vị quyết định.

4. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán gồm:

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;

- Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

- Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng;

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị.

5. Về phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), Thông tư 04/2018/TT-BNV cơ bản giữ nguyên mức phụ cấp như Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Cụ thể như sau:

- Người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở;

- Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở;

- Người được bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) quy định nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Nội dung của Thông tư số 04/2018/TT-BNV xem tại đây.


Tin liên quan
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.    09/08/2018
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018    09/08/2018
Sở Tài chính thăm, tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018).    09/08/2018
Sở Tài chính tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – gắn với công tác chuyên môn trong thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và Luật quản lý, sử dụng tài sản công”.    09/08/2018
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017-2022    16/07/2018
HỌP MẶT NGÀY HỘI THIẾU NHI    14/06/2018
Triển khai Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính    05/06/2018
Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán của các đơn vị dự toán và quyết toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/05/2018
Giới thiệu nội dung của Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước    02/05/2018
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công    17/04/2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết