Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Tất cả videos

Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp

Tình hình thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Căn cứ Báo cáo các khoản nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước với ngân hàng; các khoản sở hữu cổ phần, vốn góp của doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng và lộ trình thoái vốn.

Tình hình vay nợ ngân hàng và góp vốn đầu tư của các DNNN trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Các DNNN của tỉnh Tiền Giang chưa phát sinh các khoản nợ xấu của doanh nghiệp với ngân hàng nên doanh nghiệp không phải xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu. Cụ thể như sau:

Tính đến ngày 30/9/2017, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có 04 Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ gồm Công ty TNHH MTV: Xổ số kiến thiết Tiền Giang; Khai thác Công trình thủy lợi Tiền Giang; Cấp nước Tiền Giang; Công trình đô thị Mỹ Tho. Trong đó:

- Có 02 Công ty không có sử dụng vốn vay tại các tổ chức tín dụng là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Tiền Giang.

- Có 02 Công ty có sử dụng vốn vay tại các tổ chức tín dụng nhưng chưa phát sinh nợ xấu là Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho.

+ Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho: đến ngày 31/12/2016 không có dư nợ vay ngân hàng và ngày 29/9/2017 mới phát sinh khoản vay ngắn hạn mới để chi trả lương và vật tư nhiên liệu của Công ty với số tiền 3.309.693.437 đồng.

+ Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang: dư nợ vay của Công ty đến ngày 30/9/2017 số tiền là 139.452.477.988 đồng gồm: vay Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang 129.861.279.560 đồng, vay Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực sông Tiền 9.591.198.428 đồng. Công ty thực hiện trả nợ tiền vay đúng quy định theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết với các tổ chức tín dụng.

2.Các DNNN có phần vốn góp tại tổ chức tín dụng phải thoái vốn:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2363/UBND-TM ngày 21/5/2009, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đầu tư vốn vào Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang số tiền 03 tỷ đồng chiếm 19,66% trên tổng vốn góp.  Sau khi cơ cấu lại vốn của các bên đóng góp thì phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang hiện nay chiếm 4,71% (tương đương 03 tỷ đồng). Quỹ này đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thành lập Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH Mêkông và dự kiến thoái vốn ngay khi tổ chức này được cấp phép, dự kiến thời gian thoái vốn là năm 2019.

Trên đây là tình hình thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Tin liên quan
Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ    23/01/2018
Quy định mới về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước    23/01/2018
Tình hình thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang    21/11/2017
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 29/8/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang    20/09/2017
Công bố thông tin Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2015    24/08/2017
Công bố thông tin Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2015    24/08/2017
Triển khai thực hiện Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2016 và áp dụng cho niên độ từ năm 2016.    24/08/2017
Công bố thông tin Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2014    01/04/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1788/STC-TCĐT ngày 10/7/2018 của Sở Tài chính về lập và gửi hồ sơ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
 Công văn số 1745/STC-QLGCS ngày 5/7/2018 của Sở Tài chính về tài khoản tạm giữ tại kho bạc để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công
 Công văn số 1722/STC-TCĐT ngày 3/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 1711/STC-TCDN ngày 02/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN đang hoạt động năm 2017
 Kế hoạch số 1708/KH-STC ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2018