Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018


Tin liên quan
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018    16/04/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018    10/04/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018    03/04/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018    26/03/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018    19/03/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018    13/03/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018    06/03/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018    27/02/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018    27/02/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018    27/02/2018

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 Công văn số 2086/BTC-KBNN ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.
 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị
 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.