Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018


Tin liên quan
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018    13/03/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018    06/03/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018    27/02/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018    27/02/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018    27/02/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018    07/02/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018    29/01/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018    25/01/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018    15/01/2018
​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018    08/01/2018

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao