Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Videos hoạt động Videos hoạt động

Tất cả videos
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018


Tin liên quan
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018    16/07/2018
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 9/7/2018 đến ngày 15/7/2018    09/07/2018
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 2/7/2018 đến ngày 8/7/2018    02/07/2018
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018    25/06/2018
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018    18/06/2018
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018    11/06/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018    05/06/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018    28/05/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018    21/05/2018
​​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính Tiền Giang từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/05/2018    15/05/2018

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1745/STC-QLGCS ngày 5/7/2018 của Sở Tài chính về tài khoản tạm giữ tại kho bạc để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công
 Công văn số 1711/STC-TCDN ngày 02/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN đang hoạt động năm 2017
 Kế hoạch số 1708/KH-STC ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2018
 Công văn số 1705/STC-TCĐT ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính về giao vốn điều chỉnh hạch toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017
 Công văn số 1646/STC-TCDN ngày 25/6/2018 của Sở Tài chính về báo cáo kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu năm 2017