Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung hỏi đáp Nội dung hỏi đáp

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Chi tăng thu nhập cuối năm

Nội dung câu hỏi: Hàng năm Phòng GD&ĐT đều cấp về cho trường số tiền của biên chế chưa tuyển (HS 2,34 x lương cơ sở) nhưng trường không thiếu giáo viên, không tuyển mới nên số tiền đó vẫn còn. ...

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Phạm Thị Thùy Dương, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở số lượng người làm việc được cấp có t...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Tiền học phí của viên chức khi tham gia bồi dưỡng lớp cán bộ quản lý nhà nước

Nội dung câu hỏi: Kính gửi sở tài chính: Theo quyết định số 4311/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang ban hành ngày 09/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối với...

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hồng Châu, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 18/11/2019, Sở Tài chính nhận được công văn số 1578/SGDĐT-TCHC ngày 24/10/2019 củ...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Chế độ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ viên chức

Nội dung câu hỏi: Tại khoản 07 điều 10 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang qui định: Bồi dưỡng ...

Trả lời: Điều 7 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: “mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức dự lớp bồi dưỡng trong nước”.

Tại khoản 7, Điều 10 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐN...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Chế độ chính sách

Nội dung câu hỏi: Đại diện cho các anh em trước đây là Trưởng CA xã ở TX Cai Lậy hỏi về chế độ hưởng chính sách theo Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 13/N...

Trả lời: Theo câu hỏi của ông Nguyễn Văn Vẹn. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 8, Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
mở công ty

Nội dung câu hỏi: tôi muốn mở công chứng khoán nhưng tôi đăng kiểu gì mới hợp pháp ạ

Trả lời: Sở Tài chính có ý kiến phúc đáp đối với câu hỏi của Ông Phạm Phú Hưng như sau:

- Căn cứ theo Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ng&a...

Xem chi tiết

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 11/STC-QLNS ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc kinh phí hoạt động cho các hội chưa được công nhận là hội đặc thù
Tất cả videos

Liên kết Liên kết