Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung hỏi đáp Nội dung hỏi đáp

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Chi sự nghiệp giáo dục

Nội dung câu hỏi: Kính gửi đến STC Tiền Giang Tại Thông tư số 344/2016/TT/BTC quy định Chi sự nghiệp giáo dục: Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn xã. Xin được hỏi hỗ trợ chi khen t...

Trả lời: Tại điểm c, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị ...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
kế toán

Nội dung câu hỏi: Kính gởi Sở Tài Chính Tôi tên Nguyễn Văn Minh Là kế toán trường MN Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang Tôi có câu hỏi như sau 1/ Theo nghi quết 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/1...

Trả lời: Tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định như sau: “Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiê...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
chê độ kế toán bán trú

Nội dung câu hỏi: Kế toán ngân sách phụ trách thêm phần bán trú có được hưởng thù lao k? và căn cứ công văn nào? vì khi thanh tra huyện kiểm tra thì không cho hưởng thù lao.

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Sau khi trao đổi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Tại khoản 1.2 Mục 1 Phần III của Hướng dẫn 03/HDLN-SGDĐT-STC n...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
kế toán

Nội dung câu hỏi: Kính gởi Sở Tài Chính Tôi tên Nguyễn Văn Minh Là kế toán trường MN Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang Tôi có câu hỏi như sau 1/ Hiện tại trường tôi có nguồn quỹ bảo hiể...

Trả lời: Theo câu hỏi của ông Nguyễn Văn Minh - Kế toán trường MN Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang, Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

      &nbs...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
chế độ công tác phí

Nội dung câu hỏi: Theo nghị quyết 28 tại điểm b, khoản 1 điều 2 khoán tiền tự túc phương tiện khi đi công tác , tại gạch đầu dòng thứ 2 thì từ 15 km trở lên mới được khoán 0,2lít xăng/km. Trườn...

Trả lời:            1. Mức thanh toán theo hóa đơn thực tế:

          Trường hợp thanh toán công tác phí theo hóa đơn thực tế chị Hạnh xây dựng quy...

Xem chi tiết

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1133/STC-QLNS ngày 26/4/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
 Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 Công văn số 641/STC-TCĐT-DN ngày 12/3/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính
 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
 Công văn số 348/STC-TCDN ngày 30/1/2019 của Sở Tài chính về việc Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Tất cả videos

Liên kết Liên kết