Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Hỏi Đáp UI Hỏi Đáp UI

CHI TIẾT CÂU HỎI


←Trở về
phi le phi chuyen sang gia dich vu do nha nuoc dinh gia ke khai nop thue

Chao cac anh chi Tai chinh

Theo luat phi co 17 loai phi chuyen sang gia dich vu do nha nuoc dinh gia.

vay cac van ban nao huong dan gia dich vu va ke khai nop thue xin nho cac anh chi gioi thieu giup em

Ngày gửi: 2018-02-27 02:14:06
Người gửi: vo thanh Tung
Email: vottung_1966@yahoo.com.vn
Trả lời:

Sau khi trao đổi với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Theo công văn số 12425/BTC-QLG, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ căn cứ pháp luật hiện hành về giá, cụ thể: Luật giá, Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ, Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc xây dựng phương án giá các dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ: http://vbpq.mof.gov.vn/ (lĩnh vực Quản lý giá)

Việc kê khai nộp thuế đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá được thực hiện theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan, cụ thể các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ phải đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành, cụ thể như sau:

a) Đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

b) Kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật thuế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn về quản lý thuế tại địa chỉ http://vbpq.mof.gov.vn/ (lĩnh vực Quản lý thuế, phí và lệ phí)./.


Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 Công văn số 2086/BTC-KBNN ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.
 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị
 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Tất cả videos

Liên kết Liên kết