Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Hỏi Đáp UI Hỏi Đáp UI

CHI TIẾT CÂU HỎI


←Trở về
Chế độ tăng giờ của Ban giám Hiệu trường mầm non

Theo HDLN 02 ngày 29/5/2017 của SGD- STC không có hướng dẫn chế độ tăng giờ cho Ban giám hiệu nếu dạy thay do có giáo viên nghỉ hưu, nghỉ hậu sản.

Trường hợp, nhà trường không tìm được giáo viên để hợp đồng, các giáo viên mầm non tại trường đều dạy lớp 2 buổi/ ngày, không phân công dạy thay được thì BGH trường phải dạy lớp có giáo viên nghỉ hưu, nghỉ hậu sản.

Xin quí lãnh đạo hướng dẫn về chế độ cho BGH  khi được phân công.

Ngày gửi: 2018-01-08 09:28:11
Người gửi: BGH, kế toán
Email: mamnonanthaitrung@gmail.com
Trả lời:

Sở Tài chính nhận được câu hỏi của Ban Giám hiệu và kế toán của Trường Mầm non An Thái Trung về việc hướng dẫn chế độ tăng giờ cho Ban Giám hiệu nếu dạy thay do có giáo viên nghỉ hưu, nghỉ hậu sản. Sau khi trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Hướng dẫn Liên ngành số 02/HDLN-SGDĐT-STC ngày 29/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính có hiệu lực từ học kỳ II năm học 2016-2017 không có hướng dẫn chế độ tăng giờ cho Ban Giám hiệu nếu dạy thay do có giáo viên nghỉ hưu, nghỉ hậu sản.

Tuy nhiên, tại Mục II, Phần A của Hướng dẫn Liên ngành số 1666/SGDĐT-STC ngày 16/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính có hướng dẫn như sau: “Khi có giáo viên nghỉ hộ sản thì bố trí giáo viên dạy thay, mức chi trả bằng 1 lần lương (hệ số lương nhân với mức lương cơ sở, không tính các phụ cấp, kể cả phụ cấp chức vụ) sau khi đã thực hiện đủ số giờ dạy theo quy định; trường hợp không có giáo viên để thế lớp thì có thể sắp xếp phó hiệu trưởng dạy thay, mức chi trả bằng 1 lần lương (hệ số lương nhân với mức lương cơ sở, không tính các phụ cấp, kể cả phụ cấp chức vụ)” và Hướng dẫn này đã hết hiệu lực kể từ học kỳ II năm học 2016-2017.

Do câu hỏi không nói rõ việc dạy thay ở thời gian nào? Việc dạy thay có báo cáo xin ý kiến về Phòng Giáo dục và Đào tạo hay không? Vì vậy, không thể trả lời cho trường hợp nầy. Quý thầy (cô) có thể trao đổi với Phòng Giáo dục và Đào tạo để được xem xét.


Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 Công văn số 2086/BTC-KBNN ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.
 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị
 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Tất cả videos

Liên kết Liên kết