Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Hỏi Đáp UI Hỏi Đáp UI

CHI TIẾT CÂU HỎI


←Trở về
Công tác phí cho giáo viên đi tập huấn, hội giảng cụm

Theo nghị quyết 28 của hội đồng nhân dân tỉnh thì chi công tác phí cho viên chức đi tham gia các buổi tập huấn chuyên môn, tập huấn phần mềm, hội giảng cụm trong ngày về thì có được không ạ? Em chưa rõ nhờ Anh/chị giúp em ạ.

Ngày gửi: 2018-01-08 08:37:11
Người gửi: Huỳnh Văn Giáp
Email: giaphuynh84@gmail.com
Trả lời:

Sở Tài chính nhận được câu hỏi của Ông Huỳnh Văn Giáp, nội dung câu hỏi như sau:

Theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì chi công tác phí cho viên chức đi tham gia các buổi tập huấn chuyên môn, tập huấn phần mềm, hội giảng cụm trong ngày về thì có được không ?

Trả lời:

Tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm a, khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh có quy định: “ Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị”. Theo đó, trường hợp đi công tác trong ngày về được thanh toán công tác phí, mức phụ cấp lưu trú do thủ trưởng đơn vị quyết định và phải có quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị./.


Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 Công văn số 2086/BTC-KBNN ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.
 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị
 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Tất cả videos

Liên kết Liên kết