Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Hỏi Đáp UI Hỏi Đáp UI

CHI TIẾT CÂU HỎI


←Trở về
công tác phí khoán

Kính gởi Sở Tài Chính

Tôi tên Nguyễn Văn Minh

Kế toán trường MN Tân Hội Đông – Châu Thành – TG . Trong nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND  ngày 08/12/2017 , tôi có vấn đề không hiểu rõ như sau :

 

Trong khoản a mục 4 điều 3 có nói “ cán bộ thuộc các cơ quan , đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng ( như : văn thư ; kế toán giao dịch ; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng ; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra kiểm sát , xác minh , tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác); thì tùy theo đối tượng , đặc điểm công tác và khả năng kinh phí , thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác “

 

Câu hỏi :  như vậy thì ở trường học ngoài kế toán , văn thư được khoán công tác phí tháng thì còn đối tượng nào được khoán không , vì sao ?

Câu hỏi : đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng là đi 1 lần 1 ngày hay đi cả ngày cho 1 ngày ?

 

Xin cám ơn 

Ngày gửi: 2017-12-28 08:01:36
Người gửi: Nguyễn Văn Minh
Email: nvminh1985xd1@gmail.com
Trả lời:

Sở Tài chính nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Minh, kế toán Trường Mầm Non Tân Hội Đông huyện Châu Thành, nội dung câu hỏi như sau:

Nội dung câu hỏi:

1. Ở trường học ngoài kế toán, văn thư được khoán công tác phí tháng thì còn đối tượng nào được khoán không, vì sao?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 3 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì các đối tượng thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng, tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

2. Đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng là đi 1 lần 1 ngày hay đi cả ngày cho 1 ngày?

Trả lời:

Tại điểm a, khoản 4, Điều 3 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: “... cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng...”. Như vậy, thời gian đi công tác là ngày không quy định số lần trong ngày, do đó căn cứ vào số ngày đi công tác trong tháng để làm cơ sở khoán công tác phí./.


Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 Công văn số 2086/BTC-KBNN ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.
 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị
 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Tất cả videos

Liên kết Liên kết