Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2001/STC-TCĐT-DN 01-08-2019 Công văn số 2001/STC-TCĐT-DN ngày 01/8/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính 17-lượt Xem
1990/STC-QLNS 31-07-2019 Công văn số 1990/STC-QLNS ngày 31/7/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính 24-lượt Xem
1742/STC-QLNS 02-07-2019 Công văn số 1742/STC-QLNS ngày 02/7/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính 31-lượt Xem
1734/STC-QLNS 02-07-2019 Công văn số 1734/STC-QLNS ngày 02/7/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Chính phủ 14-lượt Xem
1520/STC-VP 10-06-2019 Công văn số 1520/STC-VP ngày 10/6/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính 14-lượt Xem
1517/STC-TCĐT-DN 10-06-2019 Công văn số 1517/STC-TCĐT-DN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính 9-lượt Xem
1501/STC-TCĐT-DN 07-06-2019 Công văn số 1501/STC-TCĐT-DN ngày 07/06/2019 về việc báo cáo kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu năm 2018. 7-lượt Xem
1487/STC-QLNS 05-06-2019 Công văn số 1487/STC-QLNS ngày 05/6/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 5-lượt Xem
1133/STC-QLNS 26-04-2019 Công văn số 1133/STC-QLNS ngày 26/4/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 11-lượt Xem
15/2019/TT-BTC 18-03-2019 Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 0-lượt Xem
641/STC-TCĐT-DN 12-03-2019 Công văn số 641/STC-TCĐT-DN ngày 12/3/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính
10/2019/NĐ-CP 30-01-2019 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước 4-lượt Xem
348/STC-TCDN 30-01-2019 Công văn số 348/STC-TCDN ngày 30/1/2019 của Sở Tài chính về việc Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 16-lượt Xem
02/2019/TT-BTC 14-01-2019 Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính về Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
183/STC-QLNS 14-01-2019 Công văn số 183/STC-QLNS ngày 14/1/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2019 32-lượt
200/STC-TCDN 14-01-2019 Công văn số 200/STC-TCDN ngày 14/1/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ 20-lượt Xem
109/STC-QLNS 08-01-2019 Công văn số 109/STC-QLNS ngày 8/1/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. 19-lượt Xem
108/STC-QLNS 08-01-2019 Công văn số 108/STC-QLNS ngày 8/1/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 19-lượt Xem
77/STC-QLNS 05-01-2019 Công văn số 77/STC-QLNS ngày 5/1/2019 của Sở Tài chính V/v triển khai công văn số 15861/BTC-KBNN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
60/STC-QLNS 04-01-2019 Công văn số 60/STC-QLNS ngày 4/1/2019 của Sở Tài chính V/v triển khai thực hiện Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 1-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2001/STC-TCĐT-DN ngày 01/8/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính
 Công văn số 1990/STC-QLNS ngày 31/7/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 1742/STC-QLNS ngày 02/7/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính
 Công văn số 1734/STC-QLNS ngày 02/7/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Chính phủ
 Công văn số 1520/STC-VP ngày 10/6/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính
Go to All

Liên kết Liên kết