Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1133/STC-QLNS 26-04-2019 Công văn số 1133/STC-QLNS ngày 26/4/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 6-lượt Xem
15/2019/TT-BTC 18-03-2019 Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 0-lượt Xem
641/STC-TCĐT-DN 12-03-2019 Công văn số 641/STC-TCĐT-DN ngày 12/3/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính
10/2019/NĐ-CP 30-01-2019 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước 3-lượt Xem
348/STC-TCDN 30-01-2019 Công văn số 348/STC-TCDN ngày 30/1/2019 của Sở Tài chính về việc Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 14-lượt Xem
02/2019/TT-BTC 14-01-2019 Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính về Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
183/STC-QLNS 14-01-2019 Công văn số 183/STC-QLNS ngày 14/1/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2019 25-lượt
200/STC-TCDN 14-01-2019 Công văn số 200/STC-TCDN ngày 14/1/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ 18-lượt Xem
109/STC-QLNS 08-01-2019 Công văn số 109/STC-QLNS ngày 8/1/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. 13-lượt Xem
108/STC-QLNS 08-01-2019 Công văn số 108/STC-QLNS ngày 8/1/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 17-lượt Xem
77/STC-QLNS 05-01-2019 Công văn số 77/STC-QLNS ngày 5/1/2019 của Sở Tài chính V/v triển khai công văn số 15861/BTC-KBNN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
60/STC-QLNS 04-01-2019 Công văn số 60/STC-QLNS ngày 4/1/2019 của Sở Tài chính V/v triển khai thực hiện Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 1-lượt Xem
132/2018/TT-BTC 28-12-2018 Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ 1-lượt Xem
3442/STC-QLGCS 25-12-2018 Công văn số 3442/STC-QLGCS ngày 25/12/2018 của Sở tài chính về việc xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
17/2018/NQ-HĐND 17-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
17/2018/NQ-HĐND 07-12-2018 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
3025/STC-TCĐT 13-11-2018 Công văn số 3025/STC-TCĐT ngày 13/11/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện tạm ứng vốn đầu tư XDCB qua các năm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 8-lượt Xem
2994/STC-QLGCS 09-11-2018 Công văn số 2994/STC-QLGCS ngày 09/11/2018 của Sở Tài chính về việc ký hợp đồng mua sắm máy photocopy với nhà thầu trúng thầu
2943/STC-QLGCS 02-11-2018 Công văn số 2943/STC-QLGCS ngày 02/11/2018 của Sở Tài chính về việc thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang 36-lượt Xem
2910/STC-QLGCS 31-10-2018 Công văn số 2910/STC-QLGCS ngày 31/10/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 92/2018/TT-BTC ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính 36-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1133/STC-QLNS ngày 26/4/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
 Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 Công văn số 641/STC-TCĐT-DN ngày 12/3/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính
 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
 Công văn số 348/STC-TCDN ngày 30/1/2019 của Sở Tài chính về việc Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Go to All

Liên kết Liên kết