Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
45/2017/TT-BTC 12-05-2017 Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản Xem
1192/STC-NS 11-05-2017 Công văn số 1192/STC-NS ngày 11/5/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016 Xem
1176/STC-NS 09-05-2017 Công văn số 1176/STC-NS ngày 09/5/2017 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Xem
31/2017/NĐ-CP 23-03-2017 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán NSĐP hằng năm Xem
551/STC-NS 08-03-2017 Công văn số 551/STC-NS ngày 08/03/2017 của Sở Tài chính về việc triển khai hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW Xem
199/QĐ-TTg 14-02-2017 Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 Xem
02/2016/TT-BTC 06-01-2017 Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Xem
54/2016/QĐ-UBND 12-12-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
77/QĐ-STC 22-11-2016 Quyết định số 77/QĐ-STC ngày 22/11/2016 của Sở Tài chính về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xem
16559/BTC-QLG 18-11-2016 Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát. Xem
154/2016/NĐ-CP 16-11-2016 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Xem
16364/BTC-QLG 15-11-2016 Triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ. Xem
52/2016-QĐ-UBND 04-11-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh.
639/TB-BCĐĐHG 31-10-2016 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 19/10/2016 Xem
66/QĐ-STC 04-10-2016 Quyết định số 66/QĐ-STC ngày 04/10/2016 của Sở Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang Xem
34/2016/QĐ-TTg 23-08-2016 Quyết định quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia Xem
04/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
124/2016/TT-BTC 03-08-2016 Hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Xem
1753/STC-NS 27-07-2016 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP Xem
90/2016/TTLT-BTC-BCT 24-06-2016 Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Xem
916/STC-NS 11-04-2016 Triển khai quy định về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi; quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Xem
1317/UBND-TCTM 04-04-2016 Bổ sung báo cáo các biểu mẫu thống kê tài chính vào tiêu chuẩn xét thi đua Xem
4332/BTC-ĐT 31-03-2016 Hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 Xem
09/2016/QĐ-UBND 30-03-2016 Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định đặc biệt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
725/STC-TH&TKTH 22-03-2016 Bổ sung báo cáo thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC vào tiêu chuẩn xét thi đua hàng năm Xem
719/STC-TH&TKTH 21-03-2016 Hướng dẫn bổ sung thực hiện các mẫu biểu thống kê tài chính theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC Xem
630/QĐ-UBND 15-03-2016 Về việc ông bố công khai số liệu dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016
629/QĐ-UBND 15-03-2016 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2014
39/2016/TT-BTC 01-03-2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Xem
40/2016/TT-BTC 01-03-2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hưóng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08 /2013/TT-BTC ngày 10 tháng 0l năm 2013 của Bộ Tài chính hưóng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nưóc (TABMIS) Xem