Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Thông tin lãnh đạo Thông tin lãnh đạo

Ban Giám đốc

1. Giám đốc: Hồ Kinh Kha

    - Điện thoại cơ quan: 02733.872794

    - Địa chỉ Email: hokinhkha@tiengiang.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Trần Văn Hùng

    - Điện thoại cơ quan: 02733.885533

    - Địa chỉ Email: tranvanhung@tiengiang.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Đoàn Văn Phương

    - Điện thoại cơ quan: 02733.872400

    - Địa chỉ Email: doanvanphuong@tiengiang.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Tuyến

    - Điện thoại cơ quan: 02733.970500

    - Địa chỉ Email: nguyenkimtuyen@tiengiang.gov.vn

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1180/STC-QLNS ngày 17/05/2018 về triển khai một số nội dung trong công tác chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2017 sang năm 2018
 Báo cáo số 1049/BC-STC ngày 3/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 Báo cáo số 1048/BC-STC ngày 3/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
 Công văn số 985/STC-QLNS ngày 24/4/2018 của Sở Tài chính về triển khai hướng dẫn sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của các đơn vị sự nghiệp công lập
 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Go to All