Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung hỏi đáp Nội dung hỏi đáp

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Quản lý tài sản

Nội dung câu hỏi: Kính gửi Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang Tôi tên Huỳnh Thu Thủy hiện công tác tại Trung tâm Phát triển du lịch. Tôi có câu hỏi liên quan đến việc quản lý tài sản tại đơn vị, Kính...

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Huỳnh Thu Thủy. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ q...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Mua máy photocopy

Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Sở Tài chính Hiện nay UBND tỉnh đã bãi bỏ Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 nhưng chưa có Quyết định quy định về danh mục mua sắm tập trong tỉnh. Đơn vị ...

Trả lời: 1. Đơn vị em được giao dự toán năm 2019 có nội dung mua máy photocopy, vậy đơn vị em phải đợi khi có Quyết định mới thực hiện hay thế nào?

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Chi sự nghiệp giáo dục

Nội dung câu hỏi: Kính gửi đến STC Tiền Giang Tại Thông tư số 344/2016/TT/BTC quy định Chi sự nghiệp giáo dục: Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn xã. Xin được hỏi hỗ trợ chi khen t...

Trả lời: Tại điểm c, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị ...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
kế toán

Nội dung câu hỏi: Kính gởi Sở Tài Chính Tôi tên Nguyễn Văn Minh Là kế toán trường MN Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang Tôi có câu hỏi như sau 1/ Theo nghi quết 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/1...

Trả lời: Tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định như sau: “Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiê...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
chê độ kế toán bán trú

Nội dung câu hỏi: Kế toán ngân sách phụ trách thêm phần bán trú có được hưởng thù lao k? và căn cứ công văn nào? vì khi thanh tra huyện kiểm tra thì không cho hưởng thù lao.

Trả lời: Theo câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Sau khi trao đổi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Tại khoản 1.2 Mục 1 Phần III của Hướng dẫn 03/HDLN-SGDĐT-STC n...

Xem chi tiết

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
 Công văn số 2495/STC-TCĐT-DN ngày 30/9/2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của DNNN và Công ty cổ phần có vốn nhà nước.
 Công văn số 2413/STC-QLGCS ngày 18/09/2019 của Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
 Công văn số 2417/STC-QLNS ngày 19/09/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính.
Go to All

Liên kết Liên kết