Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung hỏi đáp Nội dung hỏi đáp

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
chế độ công tác phí

Nội dung câu hỏi: Theo nghị quyết 28 tại điểm b, khoản 1 điều 2 khoán tiền tự túc phương tiện khi đi công tác , tại gạch đầu dòng thứ 2 thì từ 15 km trở lên mới được khoán 0,2lít xăng/km. Trườn...

Trả lời:            1. Mức thanh toán theo hóa đơn thực tế:

          Trường hợp thanh toán công tác phí theo hóa đơn thực tế chị Hạnh xây dựng quy...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Kinh phí hỗ trợ đào tạo liên thông cao đẳng nghành quân sự cơ sở

Nội dung câu hỏi: Kính gửi sở tài chính tỉnh Tiền Giang Chúng tôi là học viên lớp liên thông cao đẳng quân sự Khóa 6 (2016-2018)., hiện đang đào tạo tại trường quân sự quân khu 9 ( Tỉnh Sóc Tră...

Trả lời:           Tại điểm  a, khoản 1, Điều 9 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có quy định: “Hỗ trợ kinh phí khi cán bộ, công chức và những...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Đề án sử dụng tài sản để kinh doanh, cho thuê, LDLK

Nội dung câu hỏi: Trong tài liệu Hội nghị triển khai Luật QLSD tài sản công của STC có ghi: Lập đề án tổng thể cho toàn bộ TS của đơn vị. Trên cơ sở đề án được duyệt, thủ trưởng đơn vị quyết đị...

Trả lời: Sở Tài chính nhận được câu hỏi của Ông Lê Văn Thanh, nội dung như sau: “Trong tài liệu Hội nghị triển khai Luật QLSD tài sản công của STC có ghi: Lập đề án tổng thể cho toàn bộ TS của đơn vị....

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
Chế độ tính tăng giờ

Nội dung câu hỏi: Xin cho hỏi nếu giáo viên làm công tác chủ nhiệm và kiêm nhiệm phó chủ tịch công đoàn trường thì có được hường cả hai chế độ hay không ( trong đó 3 tiết phó chủ tịch và 4,5 ti...

Trả lời: Tại Mục B, Khoản I của Hướng dẫn Liên ngành số 02/HDLN-SGDĐT-STC ngày 29/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính có hiệu lực từ học kỳ II năm học 2016-2017 có nêu: “Giáo vi&e...

Xem chi tiết

placeholder image Sở Tài Chính

placeholder image
phi le phi chuyen sang gia dich vu do nha nuoc dinh gia ke khai nop thue

Nội dung câu hỏi: Chao cac anh chi Tai chinh

Theo luat phi co 17 loai phi chuyen sang gia dich vu do nha nuoc dinh gia.

vay cac van ban nao huong dan gia dich vu va ke khai nop thue ...

Trả lời: Sau khi trao đổi với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Theo công văn số 12425/BTC-QLG, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ căn cứ pháp lu&...

Xem chi tiết

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2141/STC-QLCS ngày 16/8/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính
 Công văn số 1887/STC-QLNS ngày 20/7/2018 của Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
 Công văn số 1788/STC-TCĐT ngày 10/7/2018 của Sở Tài chính về lập và gửi hồ sơ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
 Công văn số 1745/STC-QLGCS ngày 5/7/2018 của Sở Tài chính về tài khoản tạm giữ tại kho bạc để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công
 Công văn số 1722/STC-TCĐT ngày 3/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
Go to All

Liên kết Liên kết