Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Hỏi Đáp UI Hỏi Đáp UI

Tiêu đề:
Chuyên mục:      

DANH SÁCH CÂU HỎI


sữa chữa

Cho em hỏi trường em làm mái che kinh phí dự kiến là 25 .000.000 triệu .trong đó PHHS đóng góp phân nữa, còn phân nữa trường chịu. Vậy hồ sơ  chi của PHHS và ngân sách nhà nước em làm gồm những hồ sơ nào.

Xin hướng dẫn giúp em 

Ngày gửi: 2017-11-01 03:05:27
Người gửi: Trịnh văn Khanh
Email: trinhvankhanh01012000@gmail.com
Công tác phí viên chức

Tôi là viên chức sự nghiệp công tác tại Phòng GD&ĐT, trước đó được hưởng công tác phí.là 300.000/tháng. Sau 01/07/2017 thì kế toán nói chỉ tính công tác phí theo dấu công lệnh nhưng không cho biết theo khung hoặc văn bản nào? Và không có bất cứ phụ cấp gì khác ngoài lương. Vậy sao tôi đủ chi phí làm việc? Mong được quý anh chị cơ quan giúp tôi nắm rõ hơn vđ: sao chúng tôi không được hưởng công tác phí khoán? tính theo dấu công lệnh thì đoạn đường rất ngắn (1km) nhưng đi nhiều lần thì có được tính? Chúng tôi có quyền hưởng phụ cấp gì nữa không?

Ngày gửi: 2017-10-30 02:15:34
Người gửi: Huỳnh Tuấn Điền
Email: pgdtxcl.cntt.dien@gmail.com
Công tác phí

1. Tôi làm ở UB xã: khoán công tác phí là 150.000đ mỗi người ( kể cả CB không chuyên trách), thường vụ 200.000đ . Nhự vậy có đúng không?

 

Ngày gửi: 2017-10-02 04:58:36
Người gửi: Võ Thị Thu Thủy
Email: thuyvothi3004@gmail.com

Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
 Công văn số 2019/STC-NS ngày 14/8/2017 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017
 Chương trình hành động số 188/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN
 Công văn số 4311/BKHĐT-TH ngày 26/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017
Go to All

Liên kết Liên kết