Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Hỏi Đáp UI Hỏi Đáp UI

Tiêu đề:
Chuyên mục:      

DANH SÁCH CÂU HỎI


công tác phí khoán

Kính gởi Sở Tài Chính

Tôi tên Nguyễn Văn Minh

Kế toán trường MN Tân Hội Đông – Châu Thành – TG . Trong nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND  ngày 08/12/2017 , tôi có vấn đề không hiểu rõ như sau :

 

Trong khoản a mục 4 điều 3 có nói “ cán bộ thuộc các cơ quan , đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng ( như : văn thư ; kế toán giao dịch ; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng ; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra kiểm sát , xác minh , tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác); thì tùy theo đối tượng , đặc điểm công tác và khả năng kinh phí , thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác “

 

Câu hỏi :  như vậy thì ở trường học ngoài kế toán , văn thư được khoán công tác phí tháng thì còn đối tượng nào được khoán không , vì sao ?

Câu hỏi : đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng là đi 1 lần 1 ngày hay đi cả ngày cho 1 ngày ?

 

Xin cám ơn 

Ngày gửi: 2017-12-28 08:01:36
Người gửi: Nguyễn Văn Minh
Email: nvminh1985xd1@gmail.com
chế độ tăng giờ

Theo HDLN 02 ngày 29/5/2017 của SGD- STC tại phần B mục 5.5 trang 5 có ghi GV kiêm  chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn được hưởng 4 tiết, trường tôi phó hiệu trưởng kiêm phó chủ tịch công đoàn, vậy  xin hỏi có được hưởng tăng giờ hay không?

Ngày gửi: 2017-11-28 03:09:08
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh
Email: nguyenthihanh2203@gmail.com
sữa chữa

Cho em hỏi trường em làm mái che kinh phí dự kiến là 25 .000.000 triệu .trong đó PHHS đóng góp phân nữa, còn phân nữa trường chịu. Vậy hồ sơ  chi của PHHS và ngân sách nhà nước em làm gồm những hồ sơ nào.

Xin hướng dẫn giúp em 

Ngày gửi: 2017-11-01 03:05:27
Người gửi: Trịnh văn Khanh
Email: trinhvankhanh01012000@gmail.com
Công tác phí viên chức

Tôi là viên chức sự nghiệp công tác tại Phòng GD&ĐT, trước đó được hưởng công tác phí.là 300.000/tháng. Sau 01/07/2017 thì kế toán nói chỉ tính công tác phí theo dấu công lệnh nhưng không cho biết theo khung hoặc văn bản nào? Và không có bất cứ phụ cấp gì khác ngoài lương. Vậy sao tôi đủ chi phí làm việc? Mong được quý anh chị cơ quan giúp tôi nắm rõ hơn vđ: sao chúng tôi không được hưởng công tác phí khoán? tính theo dấu công lệnh thì đoạn đường rất ngắn (1km) nhưng đi nhiều lần thì có được tính? Chúng tôi có quyền hưởng phụ cấp gì nữa không?

Ngày gửi: 2017-10-30 02:15:34
Người gửi: Huỳnh Tuấn Điền
Email: pgdtxcl.cntt.dien@gmail.com
Công tác phí

1. Tôi làm ở UB xã: khoán công tác phí là 150.000đ mỗi người ( kể cả CB không chuyên trách), thường vụ 200.000đ . Nhự vậy có đúng không?

 

Ngày gửi: 2017-10-02 04:58:36
Người gửi: Võ Thị Thu Thủy
Email: thuyvothi3004@gmail.com

Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
 Công văn số 2019/STC-NS ngày 14/8/2017 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017
 Chương trình hành động số 188/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Go to All

Liên kết Liên kết