Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Download biểu mẫu Download biểu mẫu

Biểu mẫu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP


Tin liên quan
Biểu mẫu báo cáo thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính năm 2017    17/01/2018
Biểu mẫu báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính    09/10/2017
Phụ lục Công văn số 23/LN-STC-KBNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN từ năm ngân sách 2015    14/03/2016
Biểu mẫu phân khai dự toán năm 2016    14/03/2016
Biểu mẫu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP    14/03/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1788/STC-TCĐT ngày 10/7/2018 của Sở Tài chính về lập và gửi hồ sơ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
 Công văn số 1745/STC-QLGCS ngày 5/7/2018 của Sở Tài chính về tài khoản tạm giữ tại kho bạc để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công
 Công văn số 1722/STC-TCĐT ngày 3/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 1711/STC-TCDN ngày 02/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN đang hoạt động năm 2017
 Kế hoạch số 1708/KH-STC ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết