Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Download biểu mẫu Download biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính


Tin liên quan
Biểu mẫu báo cáo thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính năm 2017    17/01/2018
Biểu mẫu báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính    09/10/2017
Phụ lục Công văn số 23/LN-STC-KBNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN từ năm ngân sách 2015    14/03/2016
Biểu mẫu phân khai dự toán năm 2016    14/03/2016
Biểu mẫu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP    14/03/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1310/STC - QLGCS ngày 28/5/2018 của Sở tài chính về triển khai danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương
 Công văn số 1180/STC-QLNS ngày 17/05/2018 về triển khai một số nội dung trong công tác chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2017 sang năm 2018
 Báo cáo số 1049/BC-STC ngày 3/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 Báo cáo số 1048/BC-STC ngày 3/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
 Công văn số 985/STC-QLNS ngày 24/4/2018 của Sở Tài chính về triển khai hướng dẫn sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của các đơn vị sự nghiệp công lập
Tất cả videos

Liên kết Liên kết