Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Công khai chính sách pháp luật Công khai chính sách pháp luật

Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và triển khai luật tố tụng hành chính

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên triển khai Luật Tố tụng hành chính tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 31/10/2016  Sở Tài chính Tiền Giang tổ chức Hội nghị sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam triển khai Luật Tố tụng hành chính và nội dung cơ bản Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Hội nghị có sự tham dự của 71 công chức, viên chức Sở Tài chính và đơn vị trực thuộc. Trong hội nghị này tất cả cán bộ công chức, viên chức của Sở Tài chính được nghe triển khai những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và những nội dung cơ bản của Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại.

Cán bộ công chức, viên chức tham gia Hội nghị

Từ đầu năm đến nay Sở Tài chính đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật mới ban hành theo Hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Công tác triển khai nội dung văn bản pháp luật được Sở  duy trì thường xuyên nhằm kịp thời thông tin nội dung pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó Sở cũng đã tổ chức triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Kế toán năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài chính trên địa bàn tỉnh đúng theo kế hoạch được giao./. 

                                                                                                  Nguyễn Thị Thơm


Tin liên quan
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017-2022    16/07/2018
HỌP MẶT NGÀY HỘI THIẾU NHI    14/06/2018
Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán của các đơn vị dự toán và quyết toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/05/2018
Giới thiệu nội dung của Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước    02/05/2018
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công    17/04/2018
Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và triển khai luật tố tụng hành chính    17/04/2018
Các nội dung mới của Thông tư số 137/2017/TT-BTC so với Thông tư số 01/2007/TT-BTC    13/04/2018
HỌP MẶT KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2018)    04/04/2018
Chi đoàn Sở Tài chính về nguồn và thực hiện công trình thanh niên năm 2018    04/04/2018
Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3    19/03/2018

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1788/STC-TCĐT ngày 10/7/2018 của Sở Tài chính về lập và gửi hồ sơ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
 Công văn số 1745/STC-QLGCS ngày 5/7/2018 của Sở Tài chính về tài khoản tạm giữ tại kho bạc để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công
 Công văn số 1722/STC-TCĐT ngày 3/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 1711/STC-TCDN ngày 02/7/2018 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN đang hoạt động năm 2017
 Kế hoạch số 1708/KH-STC ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang năm 2018
Tất cả videos

Liên kết Liên kết