Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
13/10/2020

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ chế "Một cửa" là hướng đi thích hợp cho yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, nhanh gọn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của nền hành chính góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ các tổ chức, cá nhân.

Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, đồng thời tổ chức triển khai đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan làm cơ sở thực hiện. Vào cuối mỗi năm, Sở Tài chính tổ chức sơ kết, đánh tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chuyên đề cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại cơ quan để có giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hiện tại, Sở Tài chính có 31 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, Thủ tục hành chính mức độ 3, 4 là 25 thủ tục; mức độ 2 là 06 thủ tục hành chính đều được công bố, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công quốc gia. Sở Tài chính cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành để giải quyết hồ sơ công việc, thực hiện ứng dụng chữ ký số cơ quan và chữ ký số cá nhân đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã tiếp nhận 784 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết đúng và trước hạn 784 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, những năm qua, Sở Tài chính đã triển khai thực hiện khai thác và sử dụng có hiệu quả Chương trình hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách…Tổ chức hướng dẫn và triển khai đến 100% công chức, viên chức cơ quan quản lý thực hiện mở tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia để tham gia vào quá trình thực hiện và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cũng được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đều áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO TCVN 9001:2015 góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, bảo đảm nhanh gọn, công khai, minh bạch, phục vụ tốt các tổ chức và công dân.

Để tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số” của UBND tỉnh thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tổ chức sắp xếp, bố trí công chức làm công tác cải cách hành chính có năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để thực hiện việc rà soát, công khai các thủ tục hành chính được đầy đủ và kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về tham gia các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

                                                                                                                                                                                                            Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 2514/STC-QLNS ngày 19/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 2633/STC-QLNS ngày 09/8/2021 của Sở Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2022-2024
 Công văn số 1998/STC-QLNS ngày 15/07/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 1856/STC-QLGCS ngày 02/7/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 16
  Tổng lượt truy cập: 114132