Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
06/04/2018

Ngày 03/4/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi thành Luật. Tham dự Hội nghị có trên 450 đại biểu là đại diện Lãnh đạo và Kế toán trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể và các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính đã giới thiệu khái quát về những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phương hướng xử lý các vấn đề chuyển tiếp trong thời gian Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành một số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Ảnh: Ông Trần Văn Hùng triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Một số điểm mới nổi bật của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ nhất, mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã điều chỉnh tới tất cả các loại tài sản công được quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013, bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Thứ hai, ngoài việc xác định vai trò của tài sản công là để phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho xã hội, thì Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 coi tài sản công là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó quy định các hình thức, phương thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công bao gồm: Giao quyền sử dụng tài sản; cấp quyền khai thác tài sản; cho thuê, chuyển nhượng quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản; góp vốn, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản để thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước; bán, thanh lý tài sản; các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, bổ sung quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về tài sản công và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm.

Thứ tư, giao thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với xe ô tô công, trụ sở làm việc cho Chính phủ (hiện nay thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); bổ sung các quy định để đảm bảo việc ban hành tiêu chuẩn, định mức được chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm tuân thủ, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong toàn bộ quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công để khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện thời gian vừa qua.

Thứ năm, quy định một số nội dung quản lý đối với tài sản công do Nhà nước giao cho DN quản lý, không tính thành phần vốn nhà nước tại DN để rõ quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, tránh sử dụng lãng phí, thất thoát tài sản, cũng như có cơ chế để quản lý, sử dụng, phát triển nhóm tài sản này.

Thứ sáu, quy định việc tổ chức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu thuộc về nhà nước được thực theo nguyên tắc tập trung để bảo đảm việc xử lý kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả. Quy định các nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; cụ thể hóa các hình thức, phương thức khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên (với vị trí là một loại tài sản công quan trọng). Quy định việc hình thành hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, trong đó có hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công để thực hiện các giao dịch về tài sản công trực tuyến...

Bên cạnh việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản, điểm mới của Luật đến các đại biểu tham dự Hội nghị, ông Trần Văn Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị  tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại việc sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế khoán, thuê tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng phải được xử lý kịp thời, công khai để thu nộp NSNN; Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn định mức diện tích trụ sở làm việc theo quy định bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc...

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Văn Hùng đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện các đại biểu gặp khó khăn, vướng mắc gửi về trang thông tin điện tử của Sở Tài chính để Sở Tài chính tổng hợp và giải đáp theo thẩm quyền./.

                                                                                        Bài viết: Hồng Thắm      

                                                                             Ảnh: Ngọc Oanh - PV báo Ấp Bắc.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 148
  Tổng lượt truy cập: 84065