Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và triển khai luật tố tụng hành chính
07/01/2016

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên triển khai Luật Tố tụng hành chính tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 31/10/2016  Sở Tài chính Tiền Giang tổ chức Hội nghị sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam triển khai Luật Tố tụng hành chính và nội dung cơ bản Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Hội nghị có sự tham dự của 71 công chức, viên chức Sở Tài chính và đơn vị trực thuộc. Trong hội nghị này tất cả cán bộ công chức, viên chức của Sở Tài chính được nghe triển khai những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và những nội dung cơ bản của Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại.

Cán bộ công chức, viên chức tham gia Hội nghị

Từ đầu năm đến nay Sở Tài chính đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật mới ban hành theo Hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Công tác triển khai nội dung văn bản pháp luật được Sở  duy trì thường xuyên nhằm kịp thời thông tin nội dung pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó Sở cũng đã tổ chức triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Kế toán năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài chính trên địa bàn tỉnh đúng theo kế hoạch được giao./. 

                                                                                                  Nguyễn Thị Thơm

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
 Công văn số 2525/BC-STC ngày 01/9/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng Quý III/2020
 Công văn số 2523/BC-STC ngày 01/09/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 92
  Tổng lượt truy cập: 73390