Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019
25/10/2019

Theo số liệu trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019, Sở Tài chính đã tiếp nhận được 259 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua 0 hồ sơ); Số hồ sơ đã giải quyết 259 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 0 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn). Qua kết quả nêu trên, trong quý IV năm 2019, Sở Tài chính tiếp tục rà soát đề nghị bãi bỏ và sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản Quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp với quy phạm pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tài chính đã thực hiện theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
 Công văn số 2525/BC-STC ngày 01/9/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng Quý III/2020
 Công văn số 2523/BC-STC ngày 01/09/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 93
  Tổng lượt truy cập: 73391