Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Tin tức - sự kiện

Tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019
25/10/2019

Theo số liệu trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019, Sở Tài chính đã tiếp nhận được 259 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua 0 hồ sơ); Số hồ sơ đã giải quyết 259 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 0 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn). Qua kết quả nêu trên, trong quý IV năm 2019, Sở Tài chính tiếp tục rà soát đề nghị bãi bỏ và sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản Quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp với quy phạm pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tài chính đã thực hiện theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 769/STC-TCĐT-DN ngày 25/03/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 615/STC-QLNS ngày 12/03/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
 Công văn số 485/STC-QLNS ngày 25/02/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (hoặc nhiệm vụ chi không thường xuyên) của đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
 Công văn số 266/STC-VP ngày 22/01/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính Tiền Giang.
 Công văn số 254/STC-QLNS ngày 22/01/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 47
  Tổng lượt truy cập: 61253