Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019
25/10/2019

Theo số liệu trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019, Sở Tài chính đã tiếp nhận được 259 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua 0 hồ sơ); Số hồ sơ đã giải quyết 259 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 0 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn). Qua kết quả nêu trên, trong quý IV năm 2019, Sở Tài chính tiếp tục rà soát đề nghị bãi bỏ và sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản Quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính hiện hành không còn phù hợp với quy phạm pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tài chính đã thực hiện theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 391/STC-QLNS ngày 22/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
 Công văn số 316/STC-TCĐT-DN ngày 05/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ
 Kế hoạch số 175/STC-TCĐT-DN ngày 21/01/2021 của Sở Tài chính về Kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với doanh nghiệp nhà nước
 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 88891