Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Tin tức - sự kiện

Thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính
31/10/2019

Trong năm 2019 Sở Tài chính thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức về những phản ánh kiến nghị đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đồng thời trong năm 2019, Sở Tài chính cũng đã thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính theo quy định, hiện nay tổng số thủ tục hành chính của Sở đang áp dụng là 31 thủ tục, được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, và trên trang website của Sở để các cơ quan, tổ chức có liên quan quan hệ và làm việc. Trong thời gian qua Sở Tài chính đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính của Sở để sửa đổi bổ sung, đề nghị bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua rà soát Sở Tài chính đã có Công văn số 2796/STC-VP ngày 25/10/2019 gửi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bãi bỏ 05 thủ tục hành chính không còn phù hợp tại Sở.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 769/STC-TCĐT-DN ngày 25/03/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 615/STC-QLNS ngày 12/03/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
 Công văn số 485/STC-QLNS ngày 25/02/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (hoặc nhiệm vụ chi không thường xuyên) của đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
 Công văn số 266/STC-VP ngày 22/01/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính Tiền Giang.
 Công văn số 254/STC-QLNS ngày 22/01/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 47
  Tổng lượt truy cập: 61253