Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính
31/10/2019

Trong năm 2019 Sở Tài chính thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức về những phản ánh kiến nghị đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đồng thời trong năm 2019, Sở Tài chính cũng đã thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính theo quy định, hiện nay tổng số thủ tục hành chính của Sở đang áp dụng là 31 thủ tục, được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, và trên trang website của Sở để các cơ quan, tổ chức có liên quan quan hệ và làm việc. Trong thời gian qua Sở Tài chính đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính của Sở để sửa đổi bổ sung, đề nghị bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua rà soát Sở Tài chính đã có Công văn số 2796/STC-VP ngày 25/10/2019 gửi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bãi bỏ 05 thủ tục hành chính không còn phù hợp tại Sở.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
 Công văn số 2525/BC-STC ngày 01/9/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng Quý III/2020
 Công văn số 2523/BC-STC ngày 01/09/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 93
  Tổng lượt truy cập: 73391