Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện cơ chế "Một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
12/10/2020

THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ chế "Một cửa" là hướng đi thích hợp cho yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, nhanh gọn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của nền hành chính phục vụ và công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài chính nói riêng.

Những năm gần đây, Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, tăng cường chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử. Hiện tại, Sở Tài chính có 31 thủ tục hành chính được công khai 31 thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan; trong 31 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính có 25 thủ tục hành chính được công bố, công khai và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính giai đoạn 2018 – 2020

                     Năm

Hồ sơ

2018

2019

9 tháng đầu năm 2020

Số hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn

707

957

784

Số hồ sơ trễ hạn

07

0

0

Tổng số hồ sơ

714

957

784

Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết giai đoạn từ năm 2018 – đến ngày 15 tháng 9 năm 2020 là 2.455 hồ sơ, trong đó, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn 2.448 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,71%; số hồ sơ giải quyết trễ hạn là 07, tỷ lệ 0,29%.

* Đánh giá chung về hiệu quả và mức độ thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Lãnh đạo Sở rất quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Công tác rà soát thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện; công bố, công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang và trang thông tin điện tử của Sở; việc thỏa thuận với Bưu điện tỉnh để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được duy trì thực hiện đến nay…

Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương của Trung ương và của tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức Sở trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan.

Toàn thể công chức, viên chức Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Qua triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại cơ quan đối với các thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 đã giúp rút ngắn được thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức và người dân có yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại Sở Tài chính còn gặp các khó khăn, vướng mắc như sau:

Hiện nay, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính không còn phù hợp với quy định hiện hành nên còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện cần điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp.

Đối với thủ tục hành chính đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách được giải quyết và theo dõi qua Hệ thống Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách của Bộ Tài chính chưa tích hợp được lên trang Tiền Giang Dịch vụ hành chính công.

Đối với thủ tục quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh Tiền Giang hồ sơ rất phức tạp nên việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục này qua dịch vụ bưu chính công ích gặp rất nhiều khó khăn so với đơn vị nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài chính; đồng thời cũng gặp khó khăn trong việc nâng cấp mức độ thủ tục hành chính từ mức 2 lên mức 3 đối với thủ tục hành chính này.

Một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được phê duyệt và công bố đúng quy định, tuy nhiên hồ sơ phát sinh hàng năm rất ít, có thủ tục không phát sinh hồ sơ trong năm.

Lợi ích của cơ chế “Một cửa” thể hiện rõ nét trong thực tế, cơ chế một cửa giúp triển khai các nguồn lực hiệu quả hơn, tăng cường tính minh bạch của thủ tục hành chính; đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp thủ tục hành chính đơn giản, thông tin chỉ cần nộp một lần trong cơ chế một cửa góp phần giảm bớt chi phí. Do đó, việc triển khai có hiệu quả cơ chế “Một cửa” trên diện rộng là tiền đề vững chức để cả nước nói hung và tại Sở Tài chính nói riêng đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, vì dân./.

                                                                                                                                                                                                               Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 78545