Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
12/10/2020

Năm 2020, Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; qua 10 năm triển khai thực hiện chuyên đề cải cách hành chính tại cơ quan đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng trong thành tích đạt được của Ngành Tài chính tỉnh Tiền Giang thời gian qua.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh Tiền Giang, Lãnh đạo Sở Tài chính đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản thuộc lĩnh vực cải cách hành chính của trung ương và địa phương tỉnh Tiền Giang đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan; công tác triển khai thực hiện tập trung vào nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 – 2020; các Bộ chỉ số cải cách hành chính Nhà nước của Trung và địa phương tỉnh Tiền Giang qua các năm...Ngoài ra, Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012 – 2020, Sở Tài chính thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính bằng các hình thức như công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang, trên cổng thông điện tử Sở, tổ chức tọa đàm...

Qua triển khai thực hiện chuyên đề có nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị như mô hình trao đổi thông tin qua mạng nội bộ, thông tin điều hành, hộp thư điện tử công vụ; mô hình khoán chi hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3,4 đối với các thủ tục hành chính của cơ quan; mô hình gửi, nhận văn bản đi – đến trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành có xác thực chữ ký số; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, tại cơ quan, qua dịch vụ bưu chính công ích; Công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; mô hình văn hóa công sở; mô hình giao ban quý để trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực tài chính – NSNN; mô hình bồi dưỡng người quản lý, người trực tiếp làm công tác tài chính – kế toán các cơ quan HCNN, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; mô hình camera quan sát tại Văn phòng Sở Tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán: phần mềm kế toán Misa dành cho đơn vị dự toán cấp III, phần mềm kế toán tổng hợp dành cho đơn vị dự toán cấp I; phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội; phần mềm hỗ trợ kê khai thuế; thực hiện giao dịch điện tử qua trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc.

Qua 10 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ và UBND tỉnh đã giúp cho từng công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trong của công tác cải cách hành chính Nhà nước; từ đó, mỗi công chức, viên chức luôn xác định và đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần đơn giản hóa hồ sơ theo thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ tại cơ quan, đơn vị thời gian qua.

                                                                                                                                                                                                                   Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 45
  Tổng lượt truy cập: 78539