Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Tin tức - sự kiện

Sở Tài chính thực hiện kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
26/11/2019

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nghị định này thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-STC ngày 20/9/2019 ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 210/QĐ-STC ngày 20/9/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang.

Qua đó, công chức, viên chức Sở Tài chính, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và thực hiện giao dịch với Sở Tài chính thông qua hệ thống một cửa điện tử và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 769/STC-TCĐT-DN ngày 25/03/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 615/STC-QLNS ngày 12/03/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
 Công văn số 485/STC-QLNS ngày 25/02/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (hoặc nhiệm vụ chi không thường xuyên) của đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
 Công văn số 266/STC-VP ngày 22/01/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính Tiền Giang.
 Công văn số 254/STC-QLNS ngày 22/01/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 45
  Tổng lượt truy cập: 61251