Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả sau 03 năm thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
14/10/2020

Ngày 30 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 5168/UBND-KSTT về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Sở Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực:

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để toàn thể công chức, viên chức nắm bắt và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Cơ quan đã thực hiện công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tổng số thủ tục hành chính đang áp dụng là 31 thủ tục; đã thực hiện công khai 31 thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính, công khai 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang để mọi tổ chức, cá nhân dễ tìm hiểu tiếp cận phục vụ giải quyết công việc.

Cử 02 công chức phối hợp với Bưu điện tỉnh Tiền Giang tập huấn cho nhân viên bưu điện các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 03 thủ tục hành chính là thủ tục thẩm định phương án giá, đăng ký giá, kê khai giá.

Sở Tài chính đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Tiền Giang để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phân công công chức theo dõi, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính phải tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang theo Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố danh sách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện; triển khai thực hiện quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Ngành Tài chính tỉnh Tiền Giang.

Qua thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ giúp cho người dân, tổ chức có thêm sự lựa chọn trong việc gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp như hồ sơ phát sinh thuộc các thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều; một số thủ tục hành chính có hồ sơ rất phức tạp nên việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục này qua dịch vụ bưu chính công ích gặp rất nhiều khó khăn so với đơn vị nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; do tâm lý người dân, tổ chức còn sợ mất, thất lạc hồ sơ nên phải đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan để gửi…

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 và chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, thời gian tới cơ quan tiếp tục tập trung rà soát, cập nhật danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời cho phù hợp với điều kiện, phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân, tổ chức tích cực sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang.

                                                                                                                                                                                                       Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 78545