Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính của Sở năm 2020
31/03/2021

Năm 2020, Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính đạt nhiều kết quả tích cực, các lĩnh vực trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính được cơ quan tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính của Sở cũng còn có những tồn tại, khó khăn nhất định. Vì vậy, để công tác cải cách hành chính tại cơ quan tốt hơn năm 2021 và những năm tiếp theo, cơ quan chủ động rà soát các nội dung còn tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện khắc phục kịp thời trong năm 2021. Kết quả công tác rà soát, khắc phục các tồn tại hạn chế của năm 2020 như sau:

Về sáng kiến cải cách hành chính: Năm 2021, Sở Tài chính đăng ký 02 sáng kiến lĩnh vực cải cách tài chính công:

- Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 – 2025.

- Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022-2025.

Về giảm chỉ tiêu biên chế 10% so với năm 2015: Năm 2021, Chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao là 61 biên chế, giảm 10,29% so với chỉ tiêu biên chế năm 2015 (UBND tỉnh giao 68 biên chế). Hiện nay, biên chế thực tế tại cơ quan là 57 biên chế.

Về giảm chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Kinh phí chi thường xuyên ngân sách hỗ trợ năm 2021 giảm 5,3% so với kinh phí chi thường xuyên ngân sách hỗ trợ năm 2020.

Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Sở Tài chính đang rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để báo cáo UBND tỉnh.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 16
  Tổng lượt truy cập: 124408