Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề thi đua “Phòng, chống tội phạm” 2019 - 2020
14/10/2020

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 11 ngày 01 tháng 2018 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2018 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 để phát động chuyên đề thi đua “Toàn dân phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2019 – 2020. Hưởng ứng kế hoạch phát động của UBND tỉnh, công tác phòng chống tội phạm tại cơ quan giai đoạn 2019 – 2020 đạt nhiều kết quả tích cực.

Hàng năm, Đảng ủy Sở Tài chính ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự; Lãnh đạo Sở ban hành đầy đủ các kế hoạch, đăng ký thi đua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; ngoài ra, để tăng cường cảnh giác, phòng chống các loại tội phạm vào các ngày nghỉ lễ, tết hàng năm, trực tăng cường theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Tài chính lập đầy đủ kế hoạch, danh sách trực bảo vệ cơ quan gửi UBND tỉnh và Ngành Công an để theo dõi kiểm tra kết quả triển khai thực hiện.

Lập danh sách công chức, viên chức cơ quan quản lý đăng ký cam kết phòng, chống tội phạm năm 2019, 2020.

Tổ chức rà soát, thành lập lại Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng cháy, chữa cháy cơ quan; tiếp tục phân công 01 công chức làm nhiệm vụ bảo vệ bán chuyên trách, thành lập mới 05 Tổ An ninh công nhân với số lượng 68 thành viên.

Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang; Sơ kết 5 năm Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy đến năm 2020.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, công chức, viên chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ tài sản cơ quan, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm củng cố và thực hiện tốt.

Đặc biệt, qua triển khai thực hiện phong trào, cơ quan đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung tiêu chí thi đua “Toàn dân phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2019 – 2020:

1. Xây dựng đầy đủ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, kế hoạch bảo vệ ANTT các dịp Lễ, Tết…

2. Có Bảng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2019, 2020.

3. Thực hiện tốt chế độ báo cáo về ANTT đúng thời gian quy định.

4. Sở Tài chính xây dựng đầy đủ nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ.

5. Duy trì họp Ban Chỉ đạo và sinh hoạt Tổ An ninh công nhân định kỳ đảm bảo số lượng, hoạt động hiệu quả.

6. Có 100% công chức, viên chức cam kết thi đua, thực hiện tốt quy định xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

7. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các thông tin thời sự do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang phát hành, thông báo tình hình an ninh trật tự của Công an tỉnh Tiền Giang cho đảng viên, công chức, viên chức.

8. Có tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp với lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

9. Có tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch, quy chế phối hợp đảm bảo ANTT.

10. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT, tự bảo vệ tài sản trong cơ quan (Mô hình camera an ninh).

11. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm tuyên truyền đạo, khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật.

12. Không để xảy ra phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, để lộ thông tin, công nghệ, bí mật nhà nước, cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

13. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu từ “Tập thể lao động tiên tiến trở lên.

14. Không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.

15. Có 100% đơn vị trực thuộc trở lên phân loại thi đua đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến trở lên”.

16. Thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, tích cực tham gia và đóng góp các hoạt động, phong trào phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

17. Tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ – 19 tháng 8” thiết thực, hiệu quả.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
 Công văn số 2514/STC-QLNS ngày 19/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 138
  Tổng lượt truy cập: 117893