Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Hội nghị công chức, viên chức Sở Tài chính năm 2020
30/12/2019

Nhằm đánh giá kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2019; từ đó đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện năm 2020, ngày 27/12/2019, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020.

Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hàng năm.

Hội nghị đã thực hiện việc công khai tài chính năm 2019, thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị công chức, viên chức Sở Tài chính, Trung tâm Thông tin tư vấn dịch vụ tài chính được thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 qua các bài tham luận của Phòng Quản lý Ngân sách - Tài chính Hành chính sự nghiệp, Trung tâm Thông tin tư vấn dịch vụ tài chính, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính và Chi đoàn cơ sở Sở Tài chính.

Qua một buổi làm việc, với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cầu thị, Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, 100% CBCC dự Hội nghị thống nhất nội dung Hội nghị và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Đây là tiền đề để công chức, viên chức Sở Tài chính, Trung tâm Thông tin tư vấn dịch vụ tài chính đề ra mục tiêu, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2020.

Ảnh: một số hình ảnh tại buổi Hội nghị

Bài viết: Hồng Thắm

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
 Công văn số 2525/BC-STC ngày 01/9/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng Quý III/2020
 Công văn số 2523/BC-STC ngày 01/09/2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 91
  Tổng lượt truy cập: 73389